Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Osiak Lech

Lech Osiak, ur. 25 VI 1954 w Zamościu. Ukończył LO w Lublinie (1973) i Pomaturalne Studium Elektroniczne w Katowicach (1980).

1974-1980 zatrudniony kolejno: w KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach, KWK Anna w Pszowie i KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju, IX 1980 – 1982 nauczyciel w Technikum Górniczym tamże. Członek ZMS, ZSMP, 1974-1982 w PZPR.

28 VIII – 3 IX 1980 współorganizator i uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy, członek KS, następnie MKS; od IX 1980 w „S”.

16 XII 1981 – 1989 współzałożyciel i działacz Komitetu Obrony Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju, podziemnego pisma „KOS” (niezależnego od „KOS-a” warszawskiego), drukarz i kolporter. W 1982 zwolniony z pracy, następnie nauczyciel w SP nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju, dodatkowo pracownik serwisu Unitra tamże. 12 IV 1985 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Katowicach, wyrokiem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju skazany na 2 lata więzienia, po rewizji przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach wyrok zmniejszono do 1 roku i 4 mies., osadzony w ZK w Lubsku, w VIII 1986 zwolniony; zwolniony z pracy, 1986-1989 zatrudniony w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1988 członek Solidarności Walczącej, odpowiedzialny za emisję audycji Radia SW. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. W VIII 1988, podczas strajków, w jego mieszkaniu mieścił się punkt informacyjny dla dziennikarzy prasy podziemnej i zagranicznych rozgłośni polskojęzycznych. Od jesieni 1988 jawny przedstawiciel SW. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

1989-1993 zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego, 1993-1996 administrator systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Jastrzębia-Zdroju, instruktor Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego, właściciel firmy szkoleniowej, 1996-2005 administrator systemu informatycznego w Getin Bank SA w Jastrzębiu-Zdroju, 2005-2007 pracownik Przedsiębiorstwa Budowlanego Kompleks, w 2008 Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie, w 2009 Centrum Automatyki Przemysłowej Progres, od I 2010 Instytutu Maszyn Klimatycznych w Kaczycach.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Do 17 III 1986 rozpracowywany przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOS krypt. Młyn; 25 I 1988 – 11 X 1989 przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOS krypt. Winda.

 

Przemysław Miśkiewicz

Opcje strony

do góry