Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Osicki Jerzy Edmund

Jerzy Edmund Osicki, ur. 31 X 1948 w Kamiennej Górze. Ukończył Technikum Górnicze dla Pracujących przy Zakładach Górniczych Lubin Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie (1977).

1962-1965 elektryk-elektromonter w Zakładach Przemysłu Lniarskiego Len w Kamiennej Górze, 1965-1972 elektromonter w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego tamże, 1972-1998 elektromonter dołowy w Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie KGHM w Lubinie.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM Lubin. Od IX 1980 w „S”, od XI 1980 przewodniczący Komisji Oddziałowej w PBK Lubin.

14 XII 1981 przewodniczący KS na szybie R-7, gdzie zorganizował wiec protestacyjny. 1982-1989 skarbnik TKZ „S” w PBK Lubin; kolporter pism podziemnych (m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „CDN”, „Wola”, „KOS”, „Wolny Głos”). Od 1982 uczestnik akcji ulotkowych, zbiórek pieniędzy na cele związkowe i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. 28 II 1982 aresztowany (z Jerzym Bogdanem Cyrklaffem, Sławomirem Jaszczą, Zdzisławem Klockiem, Stanisławem Piskorkiem, Karolem Płazą, Januszem Rokiem, Kazimierzem Stelmaszkiem, Adamem Wojtyłą i Stanisławem Zalewskim), przetrzymywany w areszcie KM MO w Lubinie, następnie w Polkowicach i areszcie KW MO w Legnicy, 6 III 1982 zwolniony; 22 VIII 1983 Sąd Rejonowy w Lubinie umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1983-1989 redaktor techniczny, drukarz podziemnego pisma „Wolny Głos PBK Lubin”. Od 1984 członek, 1986-1988 skarbnik Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe. 29 VIII 1986 wezwany na przesłuchanie do RUSW w Lubinie i zwolniony. Od I 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w PBK Lubin.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, drukarz, kolporter materiałów wyborczych 1989 – XII 1991 przewodniczący KZ w PBK Lubin; w 1990 delegat na III i IV WZD Województwa Legnickiego oraz II WZD Regionu Dolny Śląsk; 1990-1991 członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego „S” w Legnicy/ZR Zagłębie Miedziowe, II 1990 – XII 1991 przewodniczący Wojewódzkiej/Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Od 1998 na emeryturze. Od 2001 poza „S”. Od 2004 działacz sportowy Międzyszkolnego Klubu Sportowego Tenisa Stołowego w Polkowicach.

29 III 1982 – 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach SOR krypt. Altana.

Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry