Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Osiński Bogdan

Bogdan Osiński, ur. 6 II 1951 w Łodzi. Absolwent Wydziału Zarządzania Przedsiębiorstwem Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania tamże (2005).

Od 1968 pracownik Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta tamże. 1979-1980 współorganizator protestów pracowniczych.

Od 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Elcie, w 1981 członek KZ.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla osób represjonowanych, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji organizowanych przez podziemne struktury „S”. W V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, zwolniony w VII 1982.

1989-1992 przewodniczący KZ, od 1989 delegat na WZD Regionu Ziemia Łódzka, od 1990 członek ZR, od 1992 wiceprzewodniczący ZR, od 2004 skarbnik ZR. Od 1992 delegat na KZD, członek KK. 1998-2002 w RS AWS, 1998-1999 przewodniczący RS AWS w województwie łódzkim. Od 2004 prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji, od 2002 członek Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi, od 2003 członek Stowarzyszenia Wspólnoty Samorządowej Województwa Łódzkiego.

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry