Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ostropolski Tadeusz Michał

 

Tadeusz Michał Ostropolski, ur. 14 I 1959 w Tarnowskich Górach. Ukończył II LO tamże (1978), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Teologii (1991) podyplomowych studiów z zakresu komunikacji perswazyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2006).

1980–2000 m.in. monter aparatów, specjalista ds. kooperacji, kierownik działu współpracy z zagranicą, specjalista ds. składu celnego w Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych Faser w Tarnowskich Górach.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel (m.in. ze Stanisławem Kowolikiem oraz Andrzejem i Antonim Stefańskimi) podziemnej grupy zajmującej się organizacją akcji ulotkowych, plakatowych i rocznicowych (m.in. pod Dzwonnicą Gwarków w Tarnowskich Górach ku czci zamordowanych górników KWK Wujek), kolportażem oraz drukiem wydawanego przez grupę „Biuletynu Informacyjnego TKK Regionu Śląsko-Dąbrowskiego” (wydano 6 n-rów, rozkolportowano 5, nakł. n-ru 6 został skonfiskowany). 16 IV 1982 powołany do wojska, 6 VI 1982 zatrzymany na terenie jednostki w zw. z wcześniejszą działalnością podziemną. 8 VI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Katowicach, 16 VII 1982 uniewinniony przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach; w VIII 1982 zwolniony z wojska. 1983–1985 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, 1984–1985 Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże. I 1985 – 1989 współzałożyciel i członek Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego tamże, III 1985 – 1989 współzałożyciel, członek redakcji, autor (ps. Michał) i kolporter podziemnego pisma „Anty-K”. 1985–1986 przełożony Domu Bractwa Oblatów św. Brygidy w Tarnowskich Górach, organizator m.in. sierpniowych pikiet przed sklepami monopolowymi; w 1989 przew. Tymczasowej KZ.

1990–1991 członek KO Ziemi Tarnogórskiej. 1992–2000 współpracownik tygodnika „Gwarek” w Tarnowskich Górach, 2000–2002 Radia Plus w Gliwicach, 2000–2005 bez zatrudnienia. 2006–2007 własna działalność gospodarcza, 2008–2009 specjalista ds. sprzedaży w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym Duotech Sc. w Tarnowskich Górach, 2009 szef biura obsługi zarządu, kierownik działu administracyjnego w Solpark Kleszczów Sp. z o.o., 2010–2013 bez zatrudnienia, 2013–2016 współzałożyciel i dziennikarz w TG Stacji Telewizji z Miasta Gwarków w Tarnowskich Górach, od 2017 redaktor nacz. tv internetowej Śląska TV, od 2018 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1982 – 12 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Desantowcy.

 

Tomasz Kurpierz|Jarosław Neja|Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony

do góry