Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ostrokólski Ireneusz Maria

Ireneusz Maria Ostrokólski, ur. 30 X 1948 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1974).

Od 1974 specjalista w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ. Od XI 1980 redaktor niezależnego „Biuletynu Informacyjnego NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”; od VII 1981 pisma „Przeszłość – Przyszłości. Informator NSZZ «Solidarność» Informator NSZZ «Solidarność» "Informator NSZZ «Solidarność»" (nr 1 „Informator NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej”), pismo wydawane przez Tymczasową KZ „S” FSM w Bielsku-Białej 20 VII 1982 – 31 V 1989 (z przerwą VI 1985 – I 1987). w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa”. 8 X 1981 oskarżony (wraz z innymi redaktorami pisma) o znieważanie i wyszydzanie przywódcy ZSRS za publikację w „Biuletynie” rysunków satyrycznych (m.in. w nr. 34. z 11 VI 1981 rysunku śpiącego niedźwiedzia o rysach twarzy Leonida Breżniewa); proces, rozpoczęty 7 XII 1981, przerwano w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, następnie Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, zwolniony 10 XII 1982. W 1983, w wyniku wznowionego procesu, skazany na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata. XII 1982 – XII 1988 drukarz i kolporter podziemnych czasopism: „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” na terenie Puław.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004).

Od 19 I 1982 rozpracowywany przez KM MO/RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Satyrycy; 17 V 1984 – 16 II 1989 przez p. VI RUSW w Puławach w ramach KE Satyryk.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry