Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ostrokólski Ireneusz Maria

Ireneusz Maria Ostrokólski, ur. 30 X 1948 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Fizyki (1974).

1974–2014 specjalista w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Od IX 1980 w „S”; od 13 IX 1980 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ. Od XI 1980 redaktor niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Ziemi Puławskiej”, od VII 1981 redaktor pisma „Przeszłość – Przyszłości. Informator NSZZ «Solidarność» w IUNG”. 8 X 1981 oskarżony (z in. redaktorami pisma) o znieważenie i wyszydzanie na łamach pisma przywódcy ZSRS oraz podważanie kierowniczej roli PZPR oraz sojuszu PRL z ZSRS poprzez publikację artykułów oraz rysunków satyrycznych (m.in. w nr 34 z 11 VI 1981 rysunku śpiącego niedźwiedzia o rysach twarzy Leonida Breżniewa; 7 XII 1981 rozpoczęto proces sądowy, przerwany 13 XII 1981).

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, ponownie w Rzeszowie i Łupkowie, 10 XII 1982 zwolniony. 2 VII 1983 w wyniku wznowionego procesu uniewinniony przez Sąd Rejonowy w Puławach, 24 XI 1983 po odwołaniu prokuratora skazany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. XII 1982 – XII 1988 drukarz i kolporter podziemnych pism „Tygodnik Wojenny” i „Tygodnik Mazowsze” w Puławach.

 Od 2014 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

29 VI 1981 – 17 V 1984 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/p. V RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Satyrycy; 17 V 1984 – 16 II 1989 przez p. VI RUSW w ramach KE krypt. Satyryk.

Marcin Dąbrowski

Puławy, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry