Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ostoja-Owsiany Andrzej Antoni

Andrzej Antoni Ostoja-Owsiany, ur. 16 VI 1931 w Warszawie, zm. 9 IV 2008 w Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Prawa (1957).

1946–1950, 1957–1958 w ZHP; 1948–1957 w ZMP, od 1957 członek Związku Prawników Polskich, 1960–1982 ZLP.

1947–1950 sekretarz, kierownik referatu szkoleniowego, wizytator Hufca ZHP Łódź-Powiat, 1951–1953 służba wojskowa.

1956–1957 działacz Związku Młodych Demokratów (członek Zarządu Głównego, z-ca przew. Zarządu Łódzkiego). 1957–1958 aplikacja adwokacka, 1957–1964 aplikant, asesor, podprokurator Prokuratury Powiatowej dla Dzielnicy Łódź-Śródmieście. 1960–1964 uczestnik spotkań samokształceniowych b. członków ZMD. 1964–1997 radca prawny w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łodzi i w Przedsiębiorstwie Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami Chemikolor/Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Organika-Chemikolor/Przedsiębiorstwie Usługowo-Handlowym Chemikolor SA tamże.

31 XII 1970 sygnatariusz oświadczenia ws. powołania Zespołu Inicjatywy Obywatelskiej w Łodzi. 1975–1976 sygnatariusz listów przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. Od 1977 uczestnik ROPCiO, w jego ramach RWD; 1978–1979, po rozłamie w ROPCiO, zw. z grupą Leszka Moczulskiego, uczestnik i prelegent podczas spotkań Klubów Swobodnych Dyskusji, m.in. w Łodzi i Warszawie, 1979–1980 redaktor i autor w niezależnym piśmie „Aspekt”.

IX – XII 1980 ekspert MKZ „S” Ziemi Łódzkiej. 2 IV 1981 współzałożyciel Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi, współinicjator odsłonięcia 15 XI 1981 tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi na budynku przy ul. Wschodniej w Łodzi. Od 1981 zw. z KPN (formalnie został członkiem w 1988).

1982–1989 uczestnik niezależnych spotkań i autor wykładów popularyzujących postać Józefa Piłsudskiego, tematykę niepodległościową i historię „S”. Od IV 1983 uczestnik spotkań łódzkiego oddziału Międzyregionalnej Komisji Obrony „S” (nie miał świadomości, iż struktura ta została utworzona z inspiracji SB), 16 IX 1983 ujawnił się jako doradca i konsultant MKO i KPN w Łodzi. 1985–1986 prezes SKPJP, współinicjator wykonania i wmurowania tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w kościele NSJ (oo. jezuici) w Łodzi. 1989–2002 członek Rady Politycznej KPN, w 1988 koordynator akcji weryfikacji członków łódzkiej struktury KPN.

Od 1989 członek SPP. 4 VI 1989 kandydat w wyborach do Senatu z listy KPN. 1990–1994 radny, przew. Rady Miejskiej w Łodzi. 1993–1997 poseł RP z listy KPN. 1997–2001 w AWS (członek prezydium Zarządu Regionalnego w Łodzi). 1997–2001 senator RP z listy AWS. 2002–2006 radny Rady Miejskiej w Łodzi z listy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. 2002–2008 pełnomocnik prezydenta Łodzi ds. weteranów. Od 2008 członek-założyciel Związku Weteranów Trzeciej Konspiracji 1956–1989.

Autor książek Aspazja (1958), Zielona planeta (1973), Rok 1920 w krzywym zwierciadle propagandy i w rzeczywistości (Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1981), Drogi do niepodległości (Wydawnictwo Polskie, 1989).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

31 I 1980 – 6 II 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ekipa.

Henryk Marczak

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry