Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ostaszewska Agata

Agata Ostaszewska, ur. 5 II 1938 w Łodzi. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek psychologia (1964).

1964–1973 psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego w Częstochowie, 1973–1978 w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Kłobucku, 1978–1993 w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Częstochowie.

Od I 1981 w „S”, przew. Komisji Oddziałowej Pracowników Oświaty i Wychowania w WPWZ.

13 XII 1981–1989 (z Anną Bagińską-Khouri i Urszulą Bal) organizatorka pomocy dla rodzin uwięzionych i represjonowanych, także dla Domu Opieki Społecznej w Częstochowie i kilku domów dziecka. Od 1984 aktywna uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele św. Józefa Robotnika w Częstochowie. 1985–1989 współorganizatorka wykładów Andrzeja Gały z najnowszej historii Polski w prywatnych mieszkaniach, projekcji niezależnych filmów wideo oraz wyjazdów częstochowskiej grupy na spotkania żołnierzy por. Jana Piwnika ps. Ponury na Wykusie.

1989 przew. Komitetu Założycielskiego w WPWZ, 1989–1991 przew. KZ. 1989–1991 współpracownik Częstochowskiego KO, przew. Komisji Samopomocy Pomoc Bliźniemu przy CzKO, organizatorka pomocy materialnej dla potrzebujących oraz m.in. kolonii letnich w Kokotku dla 150 dzieci. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

2 IX 1988–1989 rozpracowywana przez Wydz. III WUSW w Częstochowie w ramach SOS krypt. Kora.

 

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry