Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ossowski Łukasz

Łukasz Ossowski, ur. 5 X 1954 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (1981).

1973-1974 zatrudniony w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, 1974-1975 w Centralnej Bibliotece Statystycznej GUS. W l. 70. uczestnik patriotycznych mszy św., manifestacji w Warszawie; w 1974 zbierał i przesyłał za granicę materiały do ''Kroniki życia Marszałka Piłsudskiego 1867-1935'' Wacława Jędrzejewicza (Londyn 1977). 1976-1980 współpracownik KOR, następnie KSS KOR; prowadził magazyn, kolportował pismo „Głos”.

1980 – II 1982 współpracownik wydawnictwa Krąg; organizator sieci kolportażu na UW i w GUS, prowadził magazyn wydawnictw niezależnych publikowanych oraz kolportowanych przez Krąg; organizator lokali; od wiosny 1981 członek NZS. 1981-1982 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Szlacheckiej k. Warszawy.

13 XII 1981 – II 1982 uczestnik akcji ulotkowych w Warszawie; 17 II – 22 III 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, sprawę skierowano do rozpatrzenia w trybie doraźnym, na skutek opóźnienia oddoraźniono; wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata, po rozprawie zwolniony. Od 1982 bibliotekarz, następnie kierownik biblioteki w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie; 1982-1989 uczestnik Mszy za Ojczyznę, manifestacji patriotycznych w Warszawie; 1983-1989 współpracownik Kręgu, kolporter, składacz; 1986-1989 współpracownik, następnie członek TKZ w IBL PAN; delegat na konspiracyjne spotkania RKW.

Od 1989 w „S”; w 1989 delegat na zebrania Warszawskiego KO, delegat na WZD Regionu Mazowsze.

17 VII 1984 – 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOS krypt. Rodzina.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry