Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ossowski Kazimierz Przemysław

Kazimierz Przemysław Ossowski, ur. 12 III 1953 w Milanówku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Historyczny, Instytut Bibliotekoznawstawa (1978); doktorat (2001).

Od 1978 bibliotekarz, kierownik Wydawnictwa Biblioteki Narodowej, pracownik naukowy Biblioteki Narodowej w Warszawie. 1979-1981 kolporter niezależnej prasy i wydawnictw (Głos, Krąg, Spotkania, „Komunikaty” KOR, „Krytyka”, „Puls”).

Od IX 1980 w „S”. W 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w BN, członek Tymczasowej Komisji Zakładowej w BN. W 1981 współzałożyciel Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej; założyciel i działacz Zakładowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania w BN; założyciel, redaktor, przepisujący teksty i matryce pisma „Za murem”.

14 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w BN, wybrany do rezerwowego KS. W 1982 współzałożyciel, redaktor i organizator zaplecza technicznego oraz kolportażu pisma „Fakty”. 1982/1983-1989 członek Rady Wydawnictwa Krąg, organizator kolportażu, lokali, druku; 1982-1984 drukarz i składacz.

W 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w BN; od 1989 ponownie w „S”; 1989-1991 przewodniczący KZ w BN.

Autor publikacji z zakresu prasoznawstwa i historii książki, m.in. książki „Prasa Księstwa Warszawskiego” (2003).

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

11 IX 1984 – 10 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOS krypt. Osa.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry