Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17974,Ossowski-Kazimierz-Przemyslaw.html
2023-09-25, 18:29

Ossowski Kazimierz Przemysław

Kazimierz Przemysław Ossowski,  ur. 12 III 1953 w Milanówku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1978), doktorat (2001).

Od 1978 bibliotekarz, kierownik Wydawnictwa Biblioteki Narodowej, pracownik naukowy Instytutu Książki i Czytelnictwa BN w Warszawie.

1979–1981 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism: „Komunikat” KOR/KSS KOR, „Krytyka”, „Spotkania”, „Puls”, książek wydawnictw: Głos, Krąg, Biblioteka Spotkań.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w BN, członek Tymczasowej KZ w BN. 1981 współzałożyciel Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej; założyciel i działacz Zakładowego KOWzP w BN; założyciel, redaktor, przepisujący teksty i matryce pisma KOWzP „Za murem”.

14 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w BN, członek rezerwowego KS. 1982 współzałożyciel, redaktor i organizator zaplecza technicznego oraz kolportażu podziemnego pisma „Fakty”. 1982/1983–1989 członek Rady podziemnego wydawnictwa Krąg, organizator kolportażu, lokali, druku; 1982–1984 drukarz i składacz wydawnictwa Krąg.

W 1988 członek Komitetu Założycielskiego, 1989–1991 przew. KZ. Od 1995 asystent, nast. adiunkt w Zakładzie Badania Historii Czytelnictwa BN.

Autor publikacji z zakresu prasoznawstwa i historii książki, m.in. Prasa Księstwa Warszawskiego (2004).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2017), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

11 IX 1984 – 10 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOS krypt. Osa.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony