Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Otolińska Renata

Renata Otolińska, ur. 5 II 1958 w Dzierżoniowie. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek filologia polska (1983).

1977–1980 działaczka SKS we Wrocławiu, rzeczniczka i skarbnik. 1977–1981 współpracowniczka NOW-ej; 1978–1979 redaktorka niezależnego pisma „Podaj Dalej” (n-ry 1–6). W 1978 członek samorządu studenckiego UWr. 1978–1980 kolporterka niezależnych pism, m.in. „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Robotnik” oraz książek z Warszawy; prowadziła bibliotekę wydawnictw niezależnych. W VII 1979 zawieszona w prawach studenta na 6 mies., pozbawiona stypendium i miejsca w akademiku przez uczelnianą Komisję Dyscyplinarną. Wielokrotnie zatrzymywana (m.in. 19 III 1980). 7–17 V 1980 uczestniczka głodówki protestacyjnej w Podkowie Leśnej w obronie uwięzionych działaczy KSS KOR.

Od X 1980 w NZS.

XII 1981 – 1983 kilkakrotne poddawana rewizjom, rozmowom ostrzegawczym. 1984–1988 nauczycielka w SP nr 65 we Wrocławiu, 1988–2007 w V LO tamże.

1989–1999 w „S”. 1997–2000 redaktorka programów telewizyjnych („Latarnik”, „Telewizyjne Wiadomości Literackie”), od 2007 redaktorka książek, 2007–2008 wicekurator w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty we Wrocławiu; od 2008 na emeryturze. Nauczycielka w Zespole Szkół Ekola we Wrocławiu, 2012–2013 redaktorka portalu Telewizja Literacka. 2015–2017 członek rady nadzorczej Wydawnictwa Ossolineum we Wrocławiu.

Autorka i współautorka publikacji metodycznych, m.in. Bliżej nowej matury (2000), Leksykon lektur szkolnych (2005).

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Złotym Krzyżem Zasługi (1999).

1978–1980 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Orędownicy.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry