Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Otto Jan Stanisław

Jan Stanisław Otto, ur. 26 III 1939 w Słonimiu k. Nowogródka (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydz. Chemiczny (1962), w 1970 doktorat.

1962-1999 pracownik naukowo-dydaktyczny PS w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydz. Chemicznym.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczący KZ na PS, członek Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Komitetu „S” Pracowników Wyższych Uczelni, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Pomorze Zachodnie.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku na PS, przewodniczący KS; następnie założyciel Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej (w składzie: Janusz Szaban, Władysław Lisewski, Jerzy Słonecki, Longin Komołowski, Jacek Sauk, Jan Tarnowski) jako organu doradczego dla tajnych struktur „S”, zajmującego się m.in. finansami podziemia (składki, darowizny), wspieraniem podziemnych wydawnictw (stypendia), opieką prawną (opłacanie kosztów procesowych) i medyczną nad represjonowanymi, zbieraniem informacji, planowaniem i koordynacją działań. W 1982 zawieszony w prawach nauczyciela akademickiego. 1982-1988 wielokrotnie przesłuchiwany z rewizjami w mieszkaniu. 1982-1988 współorganizator działań Duszpasterstwa Akademickiego u oo. jezuitów. Wiosną 1988 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” na PS.

W 1989 członek Zarządu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorza Zachodniego; 1990-1994 radny Miasta Szczecin z listy OKP „S” PZ, przewodniczący Rady Miejskiej. W 1993 współzałożyciel PC w Szczecinie, członek Zarządu Wojewódzkiego i Rady Politycznej. 1991-1999 wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej i Wyższej Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Od 2000 na emeryturze.

1970-1980 autor patentów dot. ograniczenia emisji chlorku winylu do atmosfery oraz ok. 30 prac naukowych.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987).

Do 25 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Kontakt.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry