Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Owczarek Andrzej

Andrzej Owczarek, ur. 21 VI 1950 w Pabianicach. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kierunek historia (1974).

1974–1981 nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Łasku.

Od IX 1980 w „S”; od X 1980 przew. Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 KZ oraz przew. prezydium Delegatury MKZ/ZR Ziemia Łódzka w Łasku, od XII 1980 członek Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania tamże. Od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, 30 VII 1981 współorganizator marszu głodowego w Łasku.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu i Łowiczu, 2 VI 1982 zwolniony. 1982–1985 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Łasku, 1985–1999 w SP w Sędziejowicach. 1982–1989 organizator (z Adamem Siudą, Krzysztofem i Robertem Dąbrową, Dariuszem Wlazłowiczem) działalności podziemnej w Łasku, w tym druku i kolportażu znaczków, kart okolicznościowych, malowania haseł antysystemowych, 1982 współorganizator wmurowania tablicy ku czci prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz w 1985 ks. Jerzego Popiełuszki w kolegiacie NMP i św. Michała Archanioła w Łasku.

1989–1990 przew. KO w Łasku. 1990–2005 radny Rady Miejskiej w Łasku z list KO/Łaskiego Bezpartyjnego Porozumienia Samorządowego, 1990–1998 burmistrz Miasta i Gminy Łask, 1990–1998 delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Sieradzkiego (1990–1994 wiceprzew. Sejmiku). 1999–2004 dyr. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, od 1999 prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku. Od 2004 w PO. 2005–2015 senator RP z listy PO, od 2018 radny Sejmiku Województwa Łódzkiego z listy Koalicji Obywatelskiej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

1982–1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Sieradzu/p. III RUSW w Łasku w ramach KE/SOR krypt. Prawnik.

Andrzej Czyżewski

Region Ziemia Sieradzka, Łask

Opcje strony

do góry