Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Owczarek Krzysztof

Krzysztof Owczarek, ur. 19 VIII 1953 w Łodzi. Absolwent Politechniki Odesskiej (w ZSRS, obecnie Ukraina), Wydz. Radiotechniczny, kierunek radiokonstrukcja i technologia aparatury radiowej (1978).

1978–1988 konstruktor, specjalista konstruktor w Biurze Konstrukcyjnym, na Wydz. Gł. Energetyka w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego Podhale.

Od 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, w 1981 prezydium KZ (pracownik KZ), Sekcji Informacji; przygotowywał i prowadził codzienne audycje w zakładowym radiowęźle, członek kolegium redakcyjnego dwutygodnika „Podhale”.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 26 IV 1982 zwolniony. 1982–1989 działacz podziemnej „S” w zakładzie i na Podhalu. Uczestnik przerzutów literatury i książek religijnych na Słowację (ze Zdzisławem Ignacokiem, Marianem Stramą, Michałem Gościejem, Zdzisławem Hołym-Cywińskim i in). Kolporter podziemnych pism: „Tygodnik Mazowsze”, „Kurs”, „Arka”, „13”, „Krytyka”, „Głos”, „Wolna Solidarność” i in. oraz książek podziemnych wydawnictw: CDN, Kurs, Krąg, NOWa, Głos, Pokolenie, ABC, Rytm (w Zakopanem z Barbarą i Stanisławem Kojerami i Zdzisławem Ignacokiem, w Nowym Targu z Władysławem Skalskim, Marią Zielińską, Stanisławem Kaleciakiem). 1982–1985 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 5–7 VII 1984 przetrzymywany w aresztach RUSW w Rabce, 2–4 X 1985 w Zakopanem. Od 1985 w Ruchu Domowego Kościoła. Od 1987 w Yacht Klub Polski Nowy Targ przy NZPS Podhale. 1988–1991 projektant w Biurze Projektów Balneoprojekt w Warszawie Oddział w Nowym Targu, 1988–1995 kierownik Oddziału Rozwoju w Zakładzie Energetycznym Kraków, Rejon Zakopane. Od 1988 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W 1989 współzałożyciel KO w Zakopanem. 1990–1994 radny z listy zakopiańskiego KO; przew. rady nadzorczej spółki komunalnej SEWiK w Zakopanem. 1992–1993 z-ca dyr. ds. techn. w Biurze Organizacyjnym Uniwersjady Zimowej tamże. W 1993 współzałożyciel, członek rady programowej i zarządu stowarzyszenia Klub im. Władysława Zamoyskiego tamże (1994–1995 prezes), od 1994 w Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego tamże. 1995–2006 z-ca burmistrza Zakopanego.1998–1999 wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W 2005 członek-założyciel w Małopolsce grupy Ujawnić Prawdę. Od 2006 w PiS. 2006–2009 ekspert Krajowej Izby Gospodarczej w zakresie gospodarki komunalnej, w 2007 współpracownik w Firmy Handlowo-Usługowej Elko Barbara Owczarek, od 2008 kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych w Podhalańskim Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym SA w Nowym Targu.

Autor opracowania Model gospodarki komunalnej (2003).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Od 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Nowym Sączu/p. V RUSW w Zakopanem w ramach KE krypt. Klon.

 

Sławomir Chmura

Nowy Targ, Region Małopolska

Opcje strony

do góry