Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pacholec Marek

Marek Pacholec, ur. 21 XII 1960 w Częstochowie. 1980-1982 student filologii polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej tamże.

1979-1981 współtwórca (wraz z Anną Kamińską) Teatru Niespokojnego, aktor, autor tekstów i inscenizacji.

XI-XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w WSP, współredaktor pisma strajkowego „Strajkuś”, redaktor i prezenter strajkowego radiowęzła (dźwiękowego serwisu informacyjnego transmitowanego na zewnątrz okupowanego gmachu WSP).

Od 13 XII 1981 członek NZS. 9 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Łupkowie, zwolniony 11 VII 1982.

Od 1982 na emigracji w USA i Francji.

W 1982 autor sztuki ''Powracająca fala'' („Silva Rerum”, nr 2).

W 1980 laureat (wraz z A. Kamińską) wyróżnienia w przeglądzie Start ’80 w Kielcach, w 1981 I nagrody w przeglądzie Start ’81 w Łodzi.

Wojciech Rotarski

Częstochowa, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry