Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pachota Jerzy Jajte

Jerzy Jajte Pachota, ur. 15 XII 1965 w Krakowie. 1984–1990 student Wydz. Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim tamże. Absolwent Polish Open University oraz The Thames Valley University tamże, kierunek zarządzanie w biznesie (2001).

Po 13 XII 1981 uczestnik demonstracji ulicznych w Krakowie-Nowej Hucie (m.in. 3 V, 11 XI). 1983–1991 w KPN, od 1986 członek KAB, 1988–1989 szef KAB w Krakowie, członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, szef Organizacji Studenckiej KPN Obszaru II; uczestnik rocznicowych Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W ramach KPN organizator działalności wydawniczej i kolportażowej podziemnych wydawnictw KPN i „S”, m.in. pism „Opinia Krakowska”, „Hutnik”, „Myśli Nieinternowane”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, prowadził wymianę publikacji z punktami kolportażowymi z Warszawy i Gdańska. 1984–1989 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń; kilkakrotnie pobity. 1987–1990 w NZS; w V 1988 współorganizator i członek Międzyuczelnianego KS w Krakowie, organizator strajku okupacyjnego w Miasteczku Studenckim tamże, odpowiedzialny za łączność z in. akademikami; XII 1988 – VI 1989 członek Komisji Uczelnianej NZS UJ. 25–28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. W ramach KPN i NZS organizator, uczestnik manifestacji i walk ulicznych, akcji ulotkowych, malowania haseł na murach, kolportażu cegiełek, happeningów w Krakowie i Tarnowie oraz akcji (zrywanie flag, malowanie haseł kolportaż ulotek) przed wyborami do rad narodowych i Sejmu PRL; organizator działal­ności samokształceniowej.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KPN (organizator spot­kań i wieców wyborczych oraz plakatowania). 25 X 1989 współorganizator okupacji lokalu ZSMP w Krakowie, w 1990 Komitetów Krakowskiego PZPR i Wojewódzkiego PZPR w Tarnowie, sowieckiej bazy wojskowej (Czarna). 1993–1999 współwłaściciel i dyr. Lumino Sp. z o.o. w Krakowie. Od 1993 w UPR, 1994–1998 radny Miasta Krakowa z listy UPR. 2000–2006 dyr. regionalny, nast. dyr. krajowy Domu Finansowego QS w Krakowie, od 2007 dyr. Office Kredyt tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

9 XII 1988 – 24 V 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; 7 III 1989 – 30 V 1990 przez Wydz. III-1/WOKPP w ramach SOR krypt. Tor.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry