Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pacula Jan

Jan Pacula, ur. 17 X 1941 w Krakowie, zm. 2 XII 2013 tamże. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Prawa (1965).

Od 1961 magazynier w Technicznej Obsłudze Samochodów w Krakowie. 1967 magazynier w Hydrokop tamże, 1967 – 13 XII 1981 magazynier, nast. kierownik magazynów w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 9 tamże.

W III 1968 uczestnik strajków studenckich w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel i przew. Tymczasowej Komisji Zakładowej i KZ w PRK w Krakowie; 1980–1981 współzałożyciel i redaktor pisma „Solidarność PRK-9”, 1981 współzałożyciel i wydawca „Przeglądu Informacji”. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, od X 1981 członek prezydium Krakowskiego KOWzP; od 1981 członek KPN.

13–16 XII 1981 uczestnik strajku w HiL, członek KS, po pacyfikacji strajku w ukryciu; 20 I 1982 organizator zebrania, na którym utworzono RKW Małopolska; od III 1982 członek prezydium RKW, odpowiedzialny za działalność informacyjno-propagandową i wydawniczą; redaktor, drukarz i kolporter podziemnych pism „Biuletyn Małopolski”, „Aktualności”, „Serwis Informacyjny”; sygnował podziemne wydawnictwa RKW; zajmował się finansami. 29 IX 1982 aresztowany, osadzony w KW MO, a nast. w AŚ w Krakowie, 17 II 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie na 1,5 roku pozbawienia wolności, po odwołaniu prokuratora 29 IV 1983 SN podwyższył karę do 2,5 roku; osadzony w ZK w Strzelinie; w 1983 ze wzgl. zdrowotnych 3-mies. przerwa w odbywaniu kary, 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W 1984 pracownik Huty Florian w Świętochłowicach; VII 1984 zwolniony dyscyplinarnie, przez kolejne lata prace dorywcze. Od 1985 członek PPN, w 1989 współorganizator kampanii wyborczej Leszka Moczulskiego w Krakowie. 1993–1996 pracownik firmy wystawienniczej Mega, 1996–2001 w ProTronik, 2001–2006 w Starostwie Powiatowym w Krakowie, od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. II KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Packard; 1984–1989 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Recydywista.

Elżbieta Pietrzyk-Dąbrowska

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry