Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pacuszka Tadeusz

Tadeusz Pacuszka, ur. 14 I 1945 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Ogrodniczy (1968), w 1976 doktorat, w 2001 habilitacja.

1968-1970 pracownik naukowy Zakładu Biochemii SGGW, 1970-1976 i 1978-1979 pracownik naukowy Instytutu Hematologii, 1976-1977 stypendysta National Institutes of Health (USA), w 1979 pracownik naukowy Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 1980 – 14 XII 1981 Zakładu X Instytutu Badań Jądrowych, zwolniony za udział w strajku. W 1968 uczestnik manifestacji studenckich. Od 1970 członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Od X 1980 w „S”, 1980-1981 członek Komitetu Wydziałowego na Żeraniu i KZ.

14 XII 1981 członek KS na Żeraniu, aresztowany, ok. 20 XII 1981 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy na 2 lata więzienia, do ok. 20 X 1982 przetrzymywany w AŚ w Warszawie-Białołęce; do IV 1982 przebywał w szpitalu więziennym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, do VI 1982 osadzony w ZK w Łęczycy, następnie w Hrubieszowie; po wyjściu, 22 XII 1982 na skutek odwołania sądzony ponownie, skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. II 1983 – 1988 pracownik naukowy Zakładu Biochemii w Instytucie Hematologii; w tym czasie współorganizator transportu publikacji wydawnictwa NOWa, współpracownik RKW Mazowsze, organizator transportu oraz ochrony Jana Lityńskiego.

1988-1990 wizytował NIH (USA). Od 1991 pracownik naukowy Zakładu Biochemii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu biochemii glikosfingolipidów.

29 IV 1981 – 11 IX 1985 rozpracowywany przez Wydz. III-A-1 KS MO/SUSW w ramach SO krypt. Atom.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry