Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pacuszka Tadeusz

Tadeusz Pacuszka, ur. 14 I 1945 w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego tamże, kierunek biochemia (1968), doktorat (1976), habilitacja (2001).

Od 1970 członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

1968–1970 pracownik naukowy Zakładu Biochemii SGGW, 1970–1976 i 1978–1979 Instytutu Hematologii w Warszawie, 1976–1977 stypendysta National Institutes of Health (USA), 1979 pracownik naukowy Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie, 1980–1981 Zakładu X Instytutu Badań Jądrowych na Żeraniu.

III 1968 uczestnik wieców studenckich w Warszawie.

Od IX 1980 w NSZZ Pracowników Nauki Techniki i Oświaty, od X 1980 w „S”.

14 XII 1981 członek KS IBJ na Żeraniu, aresztowany, 28 XII 1981 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Rejonowy w Warszawie na 2 lata pozbawienia wolności, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, ZK w Łęczycy i Hrubieszowie, ok. 20 X 1982 zwolniony; 22 XII 1982 na skutek odwołania wyrok zawieszono. 14 XII 1981 zwolniony z pracy. 1983–1988 pracownik naukowy Zakładu Biochemii w Instytucie Hematologii w Warszawie. 1983–1989 współorganizator transportu publikacji podziemnego wydawnictwa NOWa, współpracownik RKW Mazowsze, współorganizator transportu oraz ochrony Jana Lityńskiego.

1988–1990 wizytował NIH (USA). Od 1991 pracownik naukowy Zakładu Biochemii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 2013 na emeryturze.

Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu biochemii glikosfingolipidów.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

29 IV 1981 – 11 IX 1985 rozpracowywany przez Wydz. III A-1 KS MO/SUSW w ramach SO krypt. Atom.

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry