Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paga Lesław Andrzej

Lesław Andrzej Paga, ur. 24 IX 1954 w Bytomiu, zm. 2 VII 2003. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek ekonomia (1977), w 1983 doktorat.

1977-1984 pracownik naukowy w Katedrze Ekonomii Politycznej Wydz. Ekonomicznego UMCS, 1984-1989 w Katedrze Ekonomii Społecznej Wydz. Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 1987/1988 stypendysta Fundacji im. J.M. Fulbrighta; w 1989 pracownik naukowy w Instytucie Finansów przy Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Od 1967 w ZHP, w 1973 przewodniczący studenckiego Kręgu Instruktorów ZHP, 1977-1978 Ogólnopolskiej Rady Studenckich Kręgów Instruktorskich ZHP. 1977-1981 w PZPR, członek egzekutywy POP Wydz. Ekonomicznego UMCS, 1979-1981 komisji ds. nauki przy KU UMCS.

Od IX 1980 w „S”, członek Tymczasowego Zespołu Koordynacyjnego na rzecz powstania „S” na UMCS, następnie z-ca przewodniczącego Uczelnianego Komitetu Założycielskiego; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, współorganizator, następnie sekretarz (kierownik) Ośrodka Badań Społecznych przy ZR, od X 1981 zatrudniony na etacie, delegat na I KZD, członek Prezydium Zjazdu, współprowadzący obrady; od X 1981 członek Rady Ośrodka Studiów Związkowych przy ZR Środkowo-Wschodnim, desygnowany do Rady Społeczno-Gospodarczej (powołanej na mocy porozumienia ZR Środkowo-Wschodniego i wojewody lubelskiego, zawartego 27 XI 1981).

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Lublinie, zwolniony 30 IV 1982. Członek podziemnego TZR „S” w Lublinie, VII-VIII 1982 przewodniczący TZR; 1982-1987 szef grupy ekspertów przy TZR. 1982-1984 współpracownik TKZ na UMCS. Autor w podziemnym piśmie „Miesięcznik. Opinie, komentarze, analizy”.

1989-1990 doradca ministra finansów, 1990-1991 dyr. departamentu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, 1991-1994 przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 1994-1999 prezes Zarządu firmy Deloitte & Touche Polska, 1999-2002 Deloitte & Touche Central Europe. 2000-2003 prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMCS.

Odznaczony Krzyżem za Zasługi ZHP (1980), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1995) i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry