Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pagacz Włodzimierz

Włodzimierz Pagacz, ur. 23 VIII 1948 w Nidzicy, zm. 6 I 2003 w Kitchener (Kanada). Ukończył Technikum Samochodowe w Olsztynie (1967). Absolwent College of Applied Arts and Technology w Kitchener, kierunek sterowanie cyfrowe i programowanie (1984).

1969 pracownik Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Mechanizacji Rolnictwa w Olsztynie, 1971–1972 instruktor mechanizacji rolnictwa w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Słupach, 1972–1974 asystent projektanta w Biurze Projektowo-Technologicznym Mechanizacji Rolnictwa w Olsztynie, 1974–1976 gł. technolog w Przedsiębiorstwie Państwowym Polmozbyt tamże, 1976 kierownik Zakładu Usług Mechanizacyjnych w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stawigudzie, 1977–1979 ajent stacji benzynowej Przedsiębiorstwa Obrotu Produktami Naftowymi CPN w Olsztynie, 1980–1982 ajent sklepu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Ostródzie.

Od X 1980 w „S”, współorganizator, przew. Komitetu Założycielskiego w WPHW, członek prezydium MKZ w Olsztynie oraz zespołu MKZ do organizacji akcji strajkowych, organizator zebrań założycielskich w zakładach pracy w regionie oraz akcji ulotkowych.

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kwidzynie, 14 VIII 1982 pobity w czasie pacyfikacji ośr., 8 X 1982 zwolniony.

Od 13 XII 1982 na emigracji w Kanadzie. 1984–1987 operator w Emtol Manufacturing w Guelph, 1987–1993 w Linamar, nast. asystent projektanta w PAS Contract Drafting Industrial and Manufacture Engineers. Członek Związku Narodowego Polaków w Kitchener.

1 II 1982–24 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Olsztynie w ramach KE krypt. Ajent.

Renata Gieszczyńska

Olsztyn, Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry