Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pajdak Włodzimierz Leszek

Włodzimierz Leszek Pajdak, ur. 4 VIII 1949 w Pawlikowicach k. Wieliczki. Ukończył Technikum Elektromechaniczne w Krakowie (1968).

III 1968 uczestnik wieców studenckich tamże. 1968–1970 zasadnicza służba wojskowa; 1970–1972 technik-stażysta, nast. elektromonter w Krakowskim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Zaopatrzenia Rolnictwa i Wsi w Wodę ELWOD, 1973–1976 elektromonter, nast. brygadzista w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych, 1976–1983 elektromechanik utrzymania ruchu, nast. brygadzista w Kombinacie Metalurgicznym Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej.

Od IX 1980 w „S”, organizator i przew. Wydziałowego Komitetu Założycielskiego na Wydz. P-04, nast. przew. Komisji Wydziałowej, członek MKR w HK, od X 1980 członek Prezydium KZ w HK, od I 1981 członek Zarządu KZ, współodpowiedzialny jako członek Zarządu KZ „S” HK za druk „Wolnego Związkowca”, latem 1981 organizator struktury miejskiej „S” w Dąbrowie Górniczej (obejmującej także Sosnowiec i Będzin), VII/VIII i XI/XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, IX/X 1981 na I KZD; XII 1981 pełnomocnik Zarządu KZ „S” HK ds. przygotowania wyborów do rad narodowych.

12/13 XII 1981 zatrzymany, przewieziony do KM MO w Sosnowcu, nast. internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzelcach Opolskich, Kokotku, Zabrzu-Zaborzu, Łupkowie, Załężu i ponownie w Łupkowie, 9 XII 1982 zwolniony. 1982–1983 kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 2 III 1983 zwolniony z pracy. III–XII 1983 bez zatrudnienia. 1983 organizator akcji zbierania podpisów pod petycją o zwolnienie z więzienia Andrzeja Rozpłochowskiego i innych działaczy „S”, wysłaną do marszałka Sejmu PRL, Rady Państwa, adwokatów, 1983 zaangażowany w pomoc działaczom przygotowującym się do emigracji.

Od XI 1983 na emigracji, od XII 1983 w USA; przez 3 mies. praca dorywcza w polskiej parafii w New Britain. XII 1983–1984 wiceprzew. Solidarity International, współorganizator pomocy dla Polski. 1984–1990 elektryk/elektronik w fabryce maszyn numerycznych w New Britain, 1990–2002 pracownik serwisu technicznego w zakładzie budowy maszyn, 2002 pracownik utrzymania ruchu w Coca-Coli tamże, 2003–2015 utrzymania ruchu w kompanii Legrand w West Hartford. Od IV 2015 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020), Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

1981–1984 rozpracowywany przez pion III A/V/V-2 KM MO/MUSW w Dąbrowie Górniczej w ramach SOS krypt. Centuś.

Halina Żwirska

Opcje strony

do góry