Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pakoński Krzysztof

Krzysztof Pakoński, ur. 20 IX 1947 w Krakowie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny, (1971), doktorat (1979).

1971–1975 konstruktor w dziale badań Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie, 1972–1985 prowadził prace badawczo-rozwojowe z zakresu wymienników ciepła. 1975–1979 studia doktoranckie. 1979–1985 adiunkt w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA tamże.

1966–1971 w ZSP, 1971–1980 członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.

W VIII 1980 współorganizator zebrań popierających strajkujących robotników Wybrzeża, 29 VIII 1980 delegat do Stoczni Gdańskiej; 13 IX 1980 współorganizator spotkania przedstawicieli niezależnych zw. zaw., od 18 IX 1980 współpracownik MKZ Kraków odpowiedzialny za sprawy organizacyjne; we IX 1980 współorganizator punktu informacji WZZ. 1980–1981 przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ (pracownik KZ); XI 1980 – VII 1981 członek Komisji Rewizyjnej MKZ Kraków/Małopolska; VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, przew. Regionalnej Komisji Rewizyjnej; IX/X delegat na I KZD.

 14–15 XII 1981 organizator strajku i przew. KS w zakładzie; 15 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, 23 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Krakowie, 15 I 1982 zwolniony ze wzgl. na stan zdrowia, nast. przebywał 3 mies. w szpitalu. 1982–1984 w podziemnych strukturach „S” w zakładzie, założyciel i redaktor podziemnego pisma zakładowego „Kurierek CeBe”, (m.in. z Janem Godlewskim i Józefem Lassotą); uczestnik demonstracji ulicznych w Krakowie. 21 I 1983 skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. 1985–1992 adiunkt w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, 1988–1990 koordynator techn. projektu Forward Rich eksperymentu DELPHI w Europejskim Centrum Fizyki Cząstek Elementarnych CERN w Genewie.

1989–1991 członek Krakowskiego KO. 1990–1994 radny Miasta Krakowa z listy KO; 1992–1998 wiceprezydent Krakowa. 1994–1999 przew. rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, 1996–1998 kierownik biura Agencji Rozwoju Komunalnego tamże, 1996–1999 przew. rady nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. 1997–1999 wykładowca na Wydz. Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1998–2001 specjalista ds. Finansów i Zarządzania, nast. dyr. ds. Koordynacji Programowej w Local Government Partnership Program, 1999–2004 konsultant Banku Światowego w sieci miast Środkowej i Wschodniej Europy w programie Cities of Change. 2001–2003 prowadził szkolenia i konsulting dla samorządów terytorialnych w dziedzinie zarządzania strategicznego i finansowego w Programie Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanym przez MSW i Bank Światowy. Od 2003 audytor generalny w Urzędzie Miasta Krakowa. 2005–2006 wykładowca w Studium Audytu Wewnętrznego Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, 2007–2010 w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej w Maastricht (Holandia) Oddział w Warszawie.

Autor książki Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele (2001), współautor pracy zbiorowej Budżet władz lokalnych (2003). Opublikował kilkanaście artykułów w polskich i międzynarodowych czasopismach specjalistycznych (m.in. w „Chłodnictwie”, „Inżynierii Materiałowej”, „Nuclear Instruments & Methods in Physics Research”, „Carbon”).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001).

Do 1 III 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Mak; 1983–1987 przez Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SOS krypt. Gwasz.

 

Sławomir Chmura

Opcje strony

do góry