Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18026,Pankanin-Halina.html
2023-12-10, 08:13

Pankanin Halina

Halina Pankanin, ur. 28 II 1945 w Borysławiu (obecnie Ukraina). Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny (1967).

1967-1969 nauczycielka w SP nr 5 w Wałbrzychu, 1969-1986 w I LO tamże.

We IX 1980 współorganizatorka Komitetu Założycielskiego „S” przy I LO, 1980-1981 wiceprzewodnicząca KZ; współzałożycielka i wiceprzewodnicząca „S” POiW Województwa Wałbrzyskiego, w V 1981 współzałożycielka wałbrzyskiego KOWzP.

Po 13 XII 1981 współpracowała z działaczami b. MKK „S” z Wałbrzycha oraz „S” POiW. 1981-1989 uczestniczka akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, zbiórek pieniędzy na działalność związkową i pomoc represjonowanym, prowadziła działalność na polu kultury niezależnej. 1982-1983 członek Komitetu Pomocy Więzionym i ich Rodzinom w Wałbrzychu. W 1985 zwolniona z pracy, do 1989 bez zatrudnienia. Od 1988 członek RKW „S” Dolny Śląsk Województwa Wałbrzyskiego.

W 1989 członek KO przy Mieczysławie Tarnowskim w Wałbrzychu. W V 1989 współorganizatorka odbudowy „S” sekcji POiW tamże. 1989-1993 nauczycielka, wicedyr. i dyr. I LO w Wałbrzychu. 1989-1994 członek tamtejszej KZ „S”. 1990-2002 radna Miasta Wałbrzych. 1993-1997 dyr. Wydz. Kształcenia Ponadpodstawowego w Kuratorium Oświaty, 1997-2002 nauczycielka i doradca metodyczny w I LO tamże. 2002-2006 wiceprezydent Wałbrzycha. Od 2007 na emeryturze; nauczycielka w I LO w Wałbrzychu.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

11 I 1982 – 31 I 1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Wałbrzychu w ramach KE krypt. Sosna; 1985 – 15 XII 1986 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR krypt. Novum.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony