Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Papużyński Władysław

Władysław Papużyński, ur. 15 IV 1930 w Twerdyniach (pow. horochowski, woj. wołyńskie, obecnie Ukraina). Absolwent rocznej Oficerskiej Szkoły Politycznej w Łodzi (1951), ukończył LO w Warszawie (1952).

W IV 1940 wywieziony z rodziną na Syberię, od V 1946 w Polsce. 1950-1953 zasadnicza służba wojskowa; 1953-1954 referent w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Głogowie, 1954-1955 prezes Zarządu Powiatowego Związku Samopomoc Chłopska w Nowym Dworze Gdańskim, radny PRN tamże, 1955-1957 referent w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Brzostowie k. Głogowa (od 1984 część Głogowa), 1957-1989 właściciel gospodarstwa rolnego tamże.

Od V 1981 organizator, działacz, jeden z liderów „S” RI w woj. legnickim. przewodniczący Koła „S” RI w Brzostowie, Zarządu Gminnego „S” RI gm. wiejskiej Głogów, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Legnicy, od VI 1981 przedstawiciel woj. legnickiego przy Ogólnopolskim Komitecie Założycielskim „S” RI; VII/VIII 1981 członek komisji realizującej porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie; od XI 1981 członek Ogólnopolskiej Komisji Wyborczej „S” RI, 5 XII 1981 delegat na I WZD „S” RI w Legnicy, następnie przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Legnicy (w Prezydium: wiceprzewodniczący Jerzy Szymonowicz i Jerzy Wyrwiński, sekretarz Andrzej Korcz, skarbnik Zbigniew Mackiewicz oraz członkowie, m.in. Bronisław Węgrzyn, Marian Kołodziejczyk).

Od 13 XII 1981 w ukryciu, 13 I 1982 ujawnił się w KM MO w Głogowie, 14 I 1982 pod groźbą internowania pozyskany do współpracy z SB, 14 I 1986 skreślony z ewidencji TW z powodu nieefektywnej współpracy, w następnych latach inwigilowany. Od 1982 animator (ze Zbigniewem Cirką i Z. Mackiewiczem) działalności podziemnej, 1982 – IX 1987 przewodniczący podziemnego Zarządu Wojewódzkiego „S” RI Województwa Legnickiego; działacz Duszpasterstw Rolników Indywidualnych przy parafiach św. Jana Chrzciciela w Legnicy, NMP Królowej Polski w Głogowie, Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu (obszar Ścinawa–Głogów–Lubin); współorganizator pomocy dla represjonowanych i ich rodzin, manifestacji patriotycznych, spotkań z ludźmi kultury i opozycji. 1982-1989 kolporter prasy podziemnej (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Miedzy”); V-VI 1982 współzałożyciel, wydawca, kolporter, autor podziemnego pisma „NSZZ «Solidarność» RI Dolnego Śląska” (ukazały się 2 nr.). Współorganizator dożynek, pielgrzymek rolników do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu i na Jasną Górę. 22 IX 1987 – 21 I 1989 wiceprzewodniczący Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Solidarność Rolników Województwa Legnickiego, w III 1988 uczestnik Zjazdu Krajowego „S” RI w Warszawie, 21-22 I 1989 współorganizator, przewodniczący II WZD „S” RI Województwa Legnickiego. 1983-1989 współpracownik podziemnych MKK „S” w Głogowie i Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe oraz jawnego Bractwa Oblatów św. Brygidy Dom Głogów (w zakresie kolportażu wydawnictw podziemnych, przekazywania informacji i tekstów do druku, organizowania spotkań z ludźmi kultury i nauki).

1989-1990 członek KO „S” w Głogowie; 1989-1991 członek Prezydium Wojewódzkiej Rady „S” RI w Legnicy; 1989-1991 senator RP z listy KO „S”. Od 1992 na emeryturze rolniczej.

14 I 1982 – 14 I 1986 zarejestrowany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Legnicy/p. VI RUSW w Głogowie jako TW ps. Bury; 14 I 1986 – 5 XII 1989 rozpracowywany przez p. VI RUSW w Głogowie w ramach KE krypt. Bury.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry