Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pasiecznik Józef

Józef Pasiecznik, ur. 6 I 1942 w Słomiance (obecnie Ukraina), zm. 19 IX 2023 w Gliwicach. Ukończył Technikum Łączności w Gliwicach (1969).

1958-1973 pracownik Zakładów Naprawczych Lokomotyw Elektrycznych w Gliwicach, 1973-1982 Gliwickiego Przedsiębiorstwa Urządzeń Transportowych ZREMB.

Od IX 1980 w „S”; członek i skarbnik Komitetu Założycielskiego w ZREMBie w Gliwicach, następnie KZ.

9 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, zwolniony 23 X 1982. X-XI 1982 członek TKZ „S” w ZREMBie, 11 XI 1982 współorganizator strajku w zakładzie pracy; ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, zwolniony z pracy. Od 1983 na rencie. 1982-1989 wraz z o. Janem Siemińskim i Jadwigą Rudnicką współorganizator imprez kulturalnych, m.in. wystaw i seansów filmowych, w Duszpasterstwie Ludzi Pracy w Gliwicach; kolporter wydawnictw podziemnych.

1989-1990 członek Gliwicko-Zabrzańskiego KO „S”, prowadził archiwum KO.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

Od 20 VI 1988 rozpracowywany przez p. IV RUSW w Gliwicach w ramach KE krypt. Mały.

 

Andrzej Jarczewski

Region Śląsko-Dąbrowski, Gliwice

Opcje strony

do góry