Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pasiński Grzegorz

Grzegorz Pasiński, ur. 25 IX 1958 w Żaganiu. Ukończył ZSZ w Kutnie (1976).

1976–1978 mechanik w PKS w Kutnie, 1978–1982 w Stacji Hodowli Roślin Ogrodniczych Gołębiew k. Kutna.

Od IX 1980 w „S”.

1982–1983 pracownik budowlany w Zakładzie Betoniarskim, 1983–1984 mechanik, spawacz w Związku Spółek Wodnych w Kutnie. 1982–1986 przepisywacz, drukarz i kolporter podziemnych wydawnictw (pism ulotek, banknotów, znaczków poczt podziemnych, cegiełek, publikacji m.in. Katyń), wykonywał pieczątki, przypinki, nadruki na banknotach. 22 V 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Kutnie, Płocku i Warszawie, 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. 1984–1987 wielokrotnie zatrzymywany i poddawany rewizjom. 1984 spawacz w Zakładzie Podzespołów Radiowych Mifleks w Kutnie, po 2 tygodniach zwolniony z pracy; 1984–1985 w Rejonie Dróg Publicznych w Kutnie, od 1985 spawacz, konserwator w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier tamże. 1983 współwykonawca obelisku poświęconego pomordowanym w Katyniu wystawionego na cmentarzu przy Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k. Kutna. IV–V 1985 współorganizator i uczestnik protestu głodowego tamże (m.in. z Lucyną Łysio, Lechem Kopciem, Jackiem Pawłowiczem, Tadeuszem Wawrzyńczakiem, Tadeuszem Zielińskim). 1985–1989 przew. TKZ w RSM Pionier; współpraca z członkami TKZ Oświaty (Zdzisław Gierula, Elżbieta Jałowska). X 1986 – II 1989 członek RKW Ziemi Kutnowskiej odpowiedzialny za kolportaż, organizację transportu, dostaw sprzętu i materiałów poligraficznych (z Henrykiem Wojtanem, Janem Tomczakiem z TKZ PKP w Kutnie); współpracownik pisma „Gazeta Podziemna”, 1988–1989 redaktor. VIII 1988 uczestnik strajku w RSM Pionier.

9 II –29 VI 1989 członek Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji „S” Ziemi Kutnowskiej. 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO w Kutnie (organizator spotkań, akcji plakatowych, kolporter ulotek). 1989 członek redakcji wydawnictwa Suplementy (m.in. ze Zdzisławem Gierulą, Jerzym Siemaszkiewiczem, Andrzejem Olewnikiem).

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

1984–1985 rozpracowywany przez p. V RUSW w Kutnie w ramach SO krypt. Pleban; 1986–1988 w ramach KE; 1989 w ramach SOS krypt. Akces.

Milena Przybysz

Region Płock, Kutno

Opcje strony

do góry