Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pastuszewski Bronisław

Bronisław Pastuszewski, ur. 13 IX 1947 w Bydgoszczy. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Elektryczny (1973).

1965-1973 w ZSP. W III 1968 wystąpił publicznie na PŁ z apelem o zaprzestanie kłamliwej kampanii prasowej wobec uczestników demonstracji studenckich. 1970-1973 członek i z-ca prezesa Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Łodzi, 1974-1981 założyciel i prezes AKJ w Bydgoszczy; 1973-1982 kierownik Wydz. Tramwajowego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Bydgoszczy.

28-31 VIII 1980 uczestnik strajku w WPK; od X 1980 w „S”, członek KZ; VI-X 1981 członek zespołu redakcyjnego „Serwisu Informacyjnego”; we IX 1981 dziennikarz ZR Bydgoskiego obsługujący I KZD.

II-IX 1982 autor i kolporter prasy podziemne (m.in. „Informator Bydgoski”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”), 1982-1989 autor, redaktor i drukarz „Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego «S»”; koordynator kolportażu książek, prasy podziemnej i ulotek. II 1982 – XII 1988 współpracownik podziemnej „S”; współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W 1984 inicjator wydawania „Niezależnego Podziemnego Pisma Informacyjnego «S»”; od II 1984 redaktor naczelny i wydawca pisma „Wieści Obozowe. Wydawnictwo poświęcone sytuacji w krajach komunistycznych”. 16 IV 1985 aresztowany, 28 XI 1985 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na 1 rok i 3 mies. więzienia, 19 XII 1985 zwolniony. 1986-1989 redaktor naczelny „Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego «S»” oraz „Dodatku do Bydgoskiego Podziemnego Serwisu Informacyjnego «S»”; IX 1988 – XI 1989 współpracownik pisma „Wiadomości Wolnych Związków”. 1988-1990 członek komisji gospodarki komunalnej przy MRN w Bydgoszczy.

W 1989 organizator kampanii wyborczej KO „S” w Bydgoszczy. Od 1989 członek Zarządu Okręgu Stronnictwa Pracy w Bydgoszczy; 1994-2002 radny Miasta Bydgoszcz z listy SP; 1999-2004 członek Zarządu Powiatowego Akcji Katolickiej. Od 2006 członek Archikonfraterni Literackiej.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001); Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2007).

8 IX 1982 – 15 I 1986 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Konstruktor; 12 III 1983 – 22 V 1987 w ramach SOR krypt. Erika; 22 V 1987 – 22 IX 1989 przez Wydz. VI WUSW w Bydgoszczy w ramach SOR krypt. Motyl/Motyl II.

 

Tomasz Rabant

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony

do góry