Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paszkiewicz Salwiusz Zbigniew

Salwiusz Zbigniew  Paszkiewicz ur. 2 VII 1931 w m. Plussy (obecnie Litwa), zm. 1 VII 2020 w Stalowej Woli. Ukończył Technikum Chemiczne w Warszawie (1952).

1939‒1946 zesłany z rodziną do Kazachstanu.

1946‒1948 w ZHP.

1952‒1954 asystent w Instytucie Barwników i Półproduktów w Brzegu Dolnym, 1955-1992 specjalista technolog w HSW.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od I 1981 Komisji Wydziałowej TGM HSW.

Po 13 XII 1981 założyciel (ze Stanisławem Schabowskim, Zbigniewem Karoniem) tajnej struktury na wydz., zbierającej informacje o represjonowanych i przekazującej je do ks. Edwarda Frankowskiego. 1983‒1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej,  przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli; w 1986 odmówił przyjęcia srebrnego Krzyża Zasługi; w IV 1988 współorganizator, uczestnik dyskusji panelowej nt. Katynia w domu katechetycznym w Stalowej Woli. 22 VIII – 1 IX 1988 uczestnik strajku w HSW, ukarany upomnieniem, naganą i powołaniem przez WKU w Nisku na ćwiczenia wojskowe (z racji wieku nie podlegał służbie wojskowej, nie stawił się na ćwiczenia); gromadził i przepisywał teksty pieśni śpiewanych przez strajkujących, co przyczyniło się do założenia w 1988 chóru „S” w Stalowej Woli; 1988‒1989 współpracownik redakcji „SMiS” (ps. Ziuk). 22‒23 IV 1989 uczestnik Zjazdu Prasy Niezależnej w Stalowej Woli.

Od 1989 członek KO w Stalowej Woli; 1989‒1992 członek ZR Ziemia Sandomierska, 1990‒1992 delegat na KZD i członek Krajowej Komisji Rewizyjnej; 1998‒2002 i 2006‒2010 radny Miasta Stalowa Wola (w 1998 z listy AWS, w 2002 Forum Samorządowego Prawicy, w 2006 PiS). Przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli, współtwórca Uniwersytetu Trzeciego Wieku tamże , inicjator upamiętnień historycznych w tym mieście, pomnika Matki Sybiraczki i Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Stalowe Woli.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018) i pośmiertnie  Krzyżem Wolności i Solidarności (2020), uhonorowany tytułem zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska (2009).

Do 3 VI 1988 rozpracowywany przez Wydz. V RUSW w Stalowej Woli w ramach SOR krypt. Grupa.

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry