Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pater Kazimierz

Kazimierz Pater, ur.  2 III 1944 w Mierzanowicach k. Opatowa. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (1962).

1966–1984 kierowca-operator w PKS Sandomierz. Od IX 1980 w „S”. Założyciel „S” w PKS Sandomierz, w 1981 przewodniczący KZ „S” tamże.

Od 1982 manifestował związek ze „S” nosząc znaczek „S” w klapie marynarki, 13 V 1982 uczestnik 15-minutowego przestoju w zakładzie pracy, kolporter plakatów i ulotek, 1982–1983 trzy razy przesłuchiwany przez SB. 16 IV 1984 zatrzymany za kolportaż nielegalnych wydawnictw, 19 IV 1984 aresztowany, osadzony w Areszcie Śledczym w Rzeszów (Załężu), 18 VII 1984 zwolniony w wyniku amnestii. Szykanowany w miejscu pracy; przesłuchiwany przez MO w Sandomierzu. Od 1985 w Winnipeg w Kanadzie (z rodziną), pracownik fabryki autobusów; 1985–1990 członek Stowarzyszenia Przyjaciół „S” organizującego koncerty patriotyczne, spotkania z  opozycjonistami i twórcami z Polski (Wojciech Ziembiński, Anna Walentynowicz, Zbigniew Herbert), świadczącego pomoc Polakom w kraju.

Od 1990 działacz Koła Nr 13 Stowarzyszenia Kombatantów Polskich (ok. 350 osób), 1991–1992 członek Zarządu Koła; działacz społeczny upowszechniający wśród młodzieży historię najnowszą, w której tworzeniu uczestniczył.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

II 1982 – 16 I 1990 rozpracowywany przez Wydz. II/V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu/p. II RUSW w Sandomierzu w ramach KE krypt. Star/Łącznik.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry