Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pater Kazimierz

Kazimierz Pater, ur. 2 III 1944 w Mierzanowicach k. Opatowa. Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (1962).

1966–1984 kierowca–operator w PKS Sandomierz.

Od IX 1980 w „S”. Założyciel struktur „S” w PKS Sandomierz, 1981 przew. KZ tamże.

Od 1982 manifestował związek z „S” nosząc znaczek „S” w klapie marynarki. 13 V 1982 uczestnik 15-minutowego przestoju w zakładzie pracy. Kolporter plakatów i ulotek. 1982–1983 trzykrotnie przesłuchiwany przez SB. 16 IV 1984 zatrzymany za kolportaż nielegalnych wydawnictw, 19 IV 1984 aresztowany, osadzony w AŚ w Rzeszowie-Załężu. 18 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Szykanowany w miejscu pracy; przesłuchiwany przez MO w Sandomierzu.

Od 1985 w Winnipeg w Kanadzie, pracownik fabryki autobusów. 1985–1990 członek Stowarzyszenia Przyjaciół „S” organizującego koncerty patriotyczne, spotkania z opozycjonistami i twórcami z Polski (Wojciech Ziembiński, Anna Walentynowicz, Zbigniew Herbert), świadczącego pomoc Polakom w kraju.

Od 1990 działacz Koła nr 13 Stowarzyszenia Kombatantów Polskich (ok. 350 osób), 1991–1992 członek Zarządu Koła; działacz społeczny upowszechniający wśród młodzieży historię najnowszą.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

II 1982 – I 1990 rozpracowywany przez Wydz. II/V KW MO/WUSW w Tarnobrzegu/p. II RUSW w Sandomierzu w ramach KE/SOS krypt. Star/Łącznik.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Sandomierz

Opcje strony

do góry