Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Patrzałek Tadeusz

Tadeusz Patrzałek, ur. 27 VIII 1936 w Żernikach k. Buska. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Filologii, Instytut Filologii Polskiej (1958). W 1972 doktorat.

1958-1962 nauczyciel w SP nr 68 we Wrocławiu; 1962-1972 nauczyciel w V LO tamże. Od 1972 wykładowca Wrocławskiego Ośrodka Metodycznego, pracownik Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych we Wrocławiu; od 1974 członek redakcji pisma „Polonistyka”; od 1978 nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej UWr.

Od IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S”, od X 1980 zastępca przewodniczącego Komitetu Zakładowego „S” w Instytucie Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych we Wrocławiu.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych. Od IV 1982 do II 1989 członek redakcji pisma „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Nauczycielski” (od 1989 „Solidarność Nauczycielska”); 1983-1989 członek Dolnośląskiej Rady Edukacji; w 1983 inicjator powstania, redaktor i autor tekstów do pisma młodzieży szkolnej „Wyrostek”; 1983-1987 wydawca przeznaczonych dla młodzieży broszur edukacyjnych „Kamień Wyrostka”; 1984-1988 autor i współautor przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów „Glossariuszy” – książek wydawanych poza zasięgiem cenzury, stanowiących uzupełnienie wiedzy zawartej w oficjalnych podręcznikach. 1988-1989 członek Rady Edukacji Narodowej.

Od IX 1989 ekspert, doradca w sprawach oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1991 wykładowca Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu i specjalista Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Od 1996 na emeryturze.

Autor kilku książek i blisko 300 artykułów z zakresu teorii literatury i metodyki nauczania.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry