Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Patyna Józef Stanisław

Józef Stanisław Patyna, ur. 12 II 1947 w Trzebini. Ukończył Technikum Mechaniczno- Górnicze w Jaworznie, Filia w Trzebini (1974).

1964–1982 ślusarz, nast. sztygar i ponownie ślusarz w KWK Siersza tamże.

17 IX 1980 współorganizator kilkugodzinnego strajku w zakładzie pracy, członek KS, współautor 164 postulatów załogi do kierownictwa kopalni. Inicjator sprowadzenia do kopalni obrazu św. Barbary.

Od IX 1980 w „S”, z-ca przew. Zakładowej Komisji Robotniczej, od XI 1980 wiceprzew. KZ. Prowadził negocjacje w sprawie niepodejmowania przez górników pracy w niedziele i święta. 3 i 4 VIII 1981 organizator masówek w cechowni KWK. I–X 1981 organizator i przew. Międzyzakładowej Komisji Środowiskowej „S” w Chrzanowie i okolicach. Z upoważnienia MKR-KZ Jastrzębie organizator struktur „S” w zakładach pracy w Trzebini (m.in. w Drukarni, Zakładach Transportu Górniczego, Cementowni, WSS Społem). W VII/VIII i XI/XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Od VII 1981 członek ZR, przew. Komisji Interwencji; IX/X 1981 delegat na I KZD, od 8 X 1981 członek Prezydium KK, przew. Komisji Interwencji, 1981 członek Krajowej Sekcji Górnictwa „S”. 7–9 XI 1981 członek grupy mediacyjnej z ramienia KK prowadzącej negocjacje z władzami woj. zielonogórskiego ws. rozwiązania konfliktu w Zakładzie Rolnym w Lubogórze.

13 XII 1981 zatrzymany w Gdańsku, internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, w areszcie KW MO w Gdańsku, w areszcie KW MO w Katowicach (tam „ścieżka zdrowia”), w Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Od 13 III 1982 na leczeniu w Szpitalu Miejskim nr 1 w Zabrzu, nast. VI/VII–VIII 1982 w Górniczym Centrum Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej w Reptach Śląskich w Tarnowskich Górach. 26 VII 1982 zwolniony, zwolniony z pracy. IX 1982–1983 na rencie inwalidzkiej.

Od XII 1983 na emigracji w USA. 1984–1990 mechanik w zakładzie włókienniczym w Providence, stan Rhode Island, od 1990 współwłaściciel kwiaciarni tamże.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1977), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981), Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

1981–1983 rozpracowywany przez p. III A/p. V/p. V-2 KM MO/RUSW w Chrzanowie w ramach KE, nast. SOS krypt. Dozorca.

Halina Żwirska

Chrzanów, Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Trzebinia

Opcje strony

do góry