Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Patyna Wojciech

Wojciech Patyna, ur. 19 I 1959 w Szczecinie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii i Socjologii (1985).

Od 1979 w kontakcie z KSS KOR, kolporter wydawnictw KSS KOR w środowisku studenckim.

Od 1982 działacz opozycji poza NZS i „S”, członek nieformalnej grupy skupionej wokół Krzysztofa Siemieńskiego i Cezarego Wodzińskiego (Warszawa), organizator, koordynator kolportażu, kolporter podziemnych wydawnictw oficyn: NOWa, Przedświt, Puls, Krąg, miesięcznika „Vacat”, przedruków z Instytutu Literackiego w Paryżu, także londyńskich (w Szczecinie w setkach egz., w środowisku inteligencji i robotniczym), uczestnik wielu akcji ulotkowych w Szczecinie i Warszawie (m.in. na Dworcu Centralnym); w 1982 organizator pomocy finansowej dla internowanych kolegów (we współpracy z prof. Barbarą Stanosz), uczestnik manifestacji w V i XI w Warszawie i Szczecinie. 1985-1986 nauczyciel akademicki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, zwolniony z pracy, do 1989 pozbawiony możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. 1986-1989 tłumacz, autor artykułów w podziemnym piśmie „Obraz”, do 1991 autor artykułów nt. filozofii Fryderyka Nietzschego, tłumacz tekstów nt. filozofii Martina Heideggera i Leszka Kołakowskiego w podziemnym piśmie „Aletheia”, wydawanym przez In Plus, Krąg, od 1990 Fundację Aletheia.

Od VI 1989 członek Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej, redaktor „Gazety Wyborczej” OKP ZSz, rzecznik prasowy Komitetu Wyborczego Tadeusza Mazowieckiego, autor ulotek i folderów wyborczych. 1989-1998 nauczyciel akademicki w Instytucie Filozofii USz. 1989-1994 w „S”. W 1990 działacz na rzecz wyborów samorządowych z listy OKP „S”. Od 1992 właściciel i dyr. Szkoły Języków Obcych Europa w Szczecinie. W 1994 działacz w sztabie wyborczym UD.

Tłumacz Bernharda Weelte ''Czym jest wiara: rozważania o filozofii religii'' (Pax, Warszawa 2000).

 

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony

do góry