Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Patyra Andrzej Rafał

Andrzej Rafał Patyra, ur. 2 IV 1957 w Lublinie, zm. 11 XI 2007 tamże. Ukończył II LO im. Jana Zamoyskiego w Lublinie (1976).

1979-1984 suwnicowy w FSC w Lublinie, w 1984 w Faelbudzie tamże.

11-14 VIII 1980 uczestnik strajku w FSC; od IX 1980 w „S”.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w FSC. Po 13 XII 1981 ukrywał w swoim mieszkaniu Janusza Krupskiego. Wykorzystując kontakty ze środowiskiem „Spotkań” i uzyskane stamtąd matryce białkowe, przedrukowywał (z Jerzym Pocheciem z KPN) materiały Solidarności Walczącej z Wrocławia. Za pośrednictwem Pawła Falickiego nawiązał bezpośredni kontakt z Kornelem Morawieckim i centralą SW. XI-XII 1982 (ze swoim kuzynem, Krzysztofem Duszkiewiczem) zaprzysiężony we Wrocławiu. W III 1983 współzałożyciel (z K. Duszkiewiczem i Weroniką Falicką) Rady SW w Lublinie, następnie pisma „Solidarność Walcząca Lublin” (redagowanego i drukowanego z ww. osobami) oraz wydawnictwa „Biblioteczka Solidarności Walczącej Lublin” (książki, kalendarze i znaczki). Do 1986, w tym samym gronie (jako Solidarność Walcząca Oddział Lublin oraz Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej Lublin), drukarz pism: „Czarno na Białym” oraz „Biuletyn Informacyjny Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» FSC Lublin”. 7 XII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie, w IV 1984 zwolniony na mocy amnestii; I/II 1984 zwolniony z pracy. W 1985 i 1986 zatrzymywany na 48 godz. z rewizją w mieszkaniu. W VI 1987 zawiesił działalność w SW. 1987-1988 kilkakrotnie praca zarobkowa w Wielkiej Brytanii i Grecji.

W V 1989 współinicjator reaktywowania struktur „S” w Faelbudzie, do 1992 przewodniczący KZ tamże. 1997-2007 pracownik Zakładu Gazowniczego Lublin PGNiG SA.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

29 XI 1983 – 25 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Spychacz.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry