Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Patzer Ryszard

Ryszard Patzer, ur. 17 IV 1941 w Warszawie. Ukończył I Korespondencyjne LO w Łodzi (1967).

1956–1959 mechanik samochodowy w PKS Łódź Oddział III, 1959–1960 monter samochodowy w Technicznej Obsłudze Samochodów w Łodzi, 1960–1961 w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowym Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych tamże, 1961 monter w Przedsiębiorstwie Transportowym Budownictwa Transbud tamże, 1961–1966 i 1968–1974 kierowca w PKS Łódź Oddział III, 1966–1968 kierowca-instruktor w PKS Łódź Oddział I, 1974–1984 kierowca w PTSB Transbud tamże.

28–30 VIII 1980 organizator strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego i KZ, pełnił dyżury związkowe w siedzibie MKZ w Łodzi jako doradca organizacyjny, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, 1981 członek prezydium ogólnopolskiej Komisji Koordynacyjnej PTSB Transbud, uczestnik negocjacji związkowych z ministerstwem budownictwa, 29 VII 1981 współorganizator protestacyjnego przejazdu ul. Piotrkowską w Łodzi pojazdów transportu samochodowego firm budowlanych.

13–31 XII 1981 w ukryciu. 1982–1984 współzałożyciel (z Ryszardem Wojciechowskim, Januszem Kenicem, Włodzimierzem Boguckim) Tajnego TZR, wydawca, drukarz, redaktor podziemnego pisma „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Region Ziemia Łódzka”, odpowiedzialny za kolportaż, współorganizator manifestacji 3 V 1982. 7 V internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, 13 IX 1982 zwolniony. 1 V 1983 zatrzymany, ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń, po odwołaniu uniewinniony. 1984 zwolniony z pracy. 1984–1986 z-ca kierownika działu transportu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego w Łodzi, 1987–1991 kierowca w Przedsiębiorstwie Państwowym Składnica Księgarska w Warszawie, filia w Łodzi. 1985–1989 uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościołach NSJ (oo. jezuici) i św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. 1986–1991 honorowy członek Niezależnego Ruchu Kombatantów Armii Krajowej oddział w Łodzi.

1989 współzałożyciel Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego. 1989–1993 w ZChN, 1993–1994 w Akcji Polskiej i RdR. 1991–1993 kierownik Autogiełdy w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Retpol, 1993–2001 na zasiłku przedemerytalnym. Od 2001 na emeryturze. Od 2002 członek Zarządu Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt. Od 2010 radny Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w Łodzi.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016), Medalem Pro Memoria (2007), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

13 IX 1982 – 23 XII 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Symulant.

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry