Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawelec Mariusz Jarosław

Mariusz Jarosław Pawelec, ur. 13 I 1966 w Opolu. Ukończył II LO w Opolu (1985). Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, Wydz. Historyczno-Pedagogicznego (2004).

1985–1989 student historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 1985–1989 członek NZS tamże, 1987–1990 współpracownik SW w Opolu i we Wrocławiu (we współpracy z Tomaszem Ardzijewskim, Jerzym Golczukiem). V 1988–1989 członek Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej Pokolenie 80–88 (z Wojciechem Kaczmarkiem, Zbigniewem i Adamem Cieślińskimi), redaktor i wydawca pism: „Przegląd Liberalny”, „Pokolenie 80–88”, „Na Bieżąco. Biuletyn Informacyjny”, „Biuletyn Informacyjny Solidarność Walcząca Opole” (ps. Karol Mruk). 1988–1989 uczestnik manifestacji organizowanych przez SW i MGN Pokolenie 80–88 we Wrocławiu, w Brzegu, Opolu i Krakowie oraz strajków studenckich w Krakowie i Opolu. 1988–1989 pracownik RSW Prasa-Książka-Ruch w Opolu.

1989–1992 prezes oddziału opolskiego LDPN, redaktor wydawnictwa Ostoja Narodowa (z Eugeniuszem i Małgorzatą Kowalcze, Sławomirem Olszewskim, Iwoną Niedojadło). 1989 członek ogólnopolskiej Rady Politycznej LDPN. 1989 lektor w Radiu SW w Opolu. 21 V 1989 uczestnik Kongresu Opozycji Antyustrojowej w Krakowie (autor jednego z oświadczeń Kongresu). 1989–1993 diakon Kościoła zielonoświątkowego w RP. 1989–1997 współpracownik, członek redakcji czasopism „Stańczyk” i „Myśl Polska”, publicysta „Orientacji na Prawo” oraz „Pro Fide, Rege et Lege”. 1993–1996 członek UPR. Od 1994 zatrudniony w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej/Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry Nadzór Wodny w Opolu, 1996–1999 członek Stronnictwa Polityki Realnej. 1997–1999 rzecznik prasowy Rady Regionalnej AWS, członek prezydium opolskiego AWS.

Autor kilkunastu art. naukowych z zakresu historii stosunków wyznaniowych w epoce nowożytnej w periodykach „Oberschlesische Zeitung”, „Schlesisches Wochenblatt”, „Nowy Górnoślązak”, „Indeks”, „Opolski Rocznik Muzealny”, „Ewangelik”. Autor haseł biograficznych w Słowniku pisarzy śląskich (t. 1–4 2005, 2007, 2010, 2013), edytor wydawnictw źródłowych, m.in. Piotr Wachenius, Summa świętego krześciańskiego nabożeństwa (2005), Wojciech Węgierski, Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego (2007).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2021).

1983–1985 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach SO krypt. Kaganek.

Janusz Oszytko|Ksawery Jasiak

Opcje strony

do góry