Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawelec Mariusz Jarosław

Mariusz Jarosław Pawelec, ur. 13 I 1966 w Opolu.

Od 1983 zaangażowany w kolportaż (materiały m.in. od Jacka Sanockiego, Jerzego Golczuka, Wiesława Uklei), od 1985 działacz NZS, od 1987 współpracownik Solidarności Walczącej (we współpracy z Tomaszem Ardzijewskim, Jerzym Golczukiem). 1988-1989 pracownik RSW Książka-Prasa-Ruch; od 1988 prezes oddziału opolskiego LDPN (współpraca z m.in. Grzegorzem Białkiem, Cezarym Mateuszczykiem, Jerzym Golczukiem, Arkadiuszem Karbowiakiem); redaktor wydawnictwa Ostoja Narodowa (współpraca m.in. z Eugeniuszem i Małgorzatą Kowalcze, Sławomirem Olszewskim, Iwoną Niedojadło). W 1988 i 1989 uczestnik manifestacji organizowanych przez SW i Pokolenie 80-88 we Wrocławiu, Brzegu, Opolu i Krakowie, strajków studenckich w Krakowie i Opolu. 1989-1993 diakon kościoła zielonoświątkowego w RP. W 1989 członek ogólnopolskiej Rady Politycznej LDPN; jeden z liderów Młodzieżowej Grupy Niepodległościowej Pokolenie 80-88 (współpraca m.in. z Wojciechem Kaczmarkiem, Zbigniewem Cieślińskim). W ramach wymienionych struktur zajmował się redagowaniem czasopism: „Przegląd Liberalny”, „Pokolenie 80-88”, „Biuletyn Informacyjny «Na Bieżąco»”, „Biuletyn Informacyjny Solidarności Walczącej Opole”. Zaangażowany w działalność Radia SW w Opolu.

W 1989 uczestnik Kongresu Opozycji Antyustrojowej w Krakowie. Od 1993 w UPR, prezes struktury miejskiej, następnie w 1996 Stronnictwa Polityki Realnej. Od 1994 zatrudniony w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Opolu, od 1996 członek redakcji tygodnika „Myśl Polska” oraz kwartalnika „Stańczyk”, publikował również w „Orientacji na Prawo” oraz w „Pro Fide, Rege et Lege”. W 1997 rzecznik prasowy Rady Koordynacyjnej AWS w Opolu, członek prezydium opolskiego AWS. Wycofał się z działalności politycznej. W 2002 absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Opolskiego.

Janusz Oszytko

Region Śląsk Opolski, Opole

Opcje strony

do góry