Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawełczyk Piotr

Piotr Pawełczyk, ur. 30 IV 1964 w Dusznikach-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Filologicznego, kierunek filologia polska (1990).

1984–1989 uczestnik demonstracji ulicznych we Wrocławiu. 1984–1986 twórca Klubu Niezrzeszonych Studentów Wagant, organizator spotkań z niezależnymi pisarzami (m.in. Leszkiem Szarugą, Antonim Pawlakiem), występów zespołu Nie Samym Teatrem. 1984–1989 współpracownik NZS na UWr, kolporter prasy podziemnej (m.in. „Komunikatu. Organu Prasowego Zarządu Uniwersyteckiego NZS”, „Na Indeksie”, „Z Dnia na Dzień”), współpracownik konspiracyjnej biblioteki NZS. 1986–1988 organizator spotkań (m.in. z Władysławem Frasyniukiem) i wykładów z historii najnowszej w domach akademickich i salkach katechetycznych. X 1986 współzałożyciel niezależnej grupy samorządowej Dwunastkana UWr, 1986–1987 współorganizator happeningów Dwunastki. 1 VI 1987 współwydawca satyrycznej jednodniówki „Fredruś w Rektoracie”. 1987 inicjator utworzenia Rady Osiedla Domów Studenckich, jedynej legalnej struktury samorządowej na UWr. 4 IV 1987 w Domu Studenckim Wagant we Wrocławiu organizator spektaklu Marsz weselny autorstwa Bogusława Kierca, zatrzymany, X 1987 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1987–1989 uczestnik happeningów Pomarańczowej Alternatywy. 6–7 V 1988 członek Uczelnianego KS na UWr podczas okupacyjnego strajku solidarnościowego z HiL w Krakowie. 16 V 1988 współzałożyciel i członek z ramienia UWr Porozumienia Uczelni Wrocławskich. X 1988–1990 przew. NZS na Wydz. Filologicznym UWr. X 1988 uczestnik pikiet i demonstracji wzywających do bojkotu zajęć Studium Wojskowego. 1988–1989 członek redakcji „Komunikatu. Organu Prasowego Zarządu Uniwersyteckiego NZS”. 24–31 V 1989 członek KS podczas strajku okupacyjnego na UWr po odmowie rejestracji NZS.

1989–1990 bibliotekarz w Bibliotece Instytutu Filologii Germańskiej UWr. 1991–1995 burmistrz Kudowy-Zdroju. 1995–1999 prezes Zarządu w firmie Elektromeks tamże. 1999–2003 wicedyr. Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Od 2003 własna działalność gospodarcza.

 

Artur Adamski|Ewa Chabros

NZS, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry