Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlak Antoni

Antoni Pawlak, ur. 4 VIII 1952 w Sopocie. Ukończył II LO w Gdańsku.

1967–1971 podczas nauki w liceum uczestnik grupy samokształceniowej prowadzonej przez o. Ludwika Wiśniewskiego z Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku. 1972 skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu za rozlepianie w Gdańsku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu. Od 1974 w Warszawie. 1975 debiut poetycki, 1978–1979 prezes Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim ZLP, 1979–1980 członek redakcji niezależnego pisma literackiego „Puls”, autor tamże oraz w „Zapisie” i „Biuletynie Informacyjnym” KSS KOR.

VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, 1981 pracownik Komisji Kultury przy ZR Mazowsze, redaktor nacz. „Informatora Kulturalnego Solidarności”, podczas I KZD współredaktor gazety zjazdowej „Głos Wolny”.

12/13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie ZR Mazowsze, internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, 15 VII 1982 zwolniony. 1982–1989 współpracownik, autor w pismach podziemnych, m.in. „Wezwaniu”, „Tygodniku Mazowsze” i „Przegląd Wiadomości Wiadomości „Wiadomości”, biuletyn wydawany przez podziemną „S” Regionu Mazowsze w Warszawie 15 XII 1981 – 1 IV 1990. Agencyjnych”, w paryskiej „Kulturze” i RWE, oraz książek wydawanych w podziemiu, współorganizator spotkań autorskich w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych i podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie, 1983 parokrotnie lektor Radia „S” Gdańsk. 1986–1989 w redakcji katolickiego miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.

1989–1993 w redakcji „Gazety Wyborczej”, m.in. szef działu kultury, 1993–1996 w redakcji „Super Expressu”, m.in. sekretarz redakcji, 1996–2006 własna działalność gospodarcza, 2006–2007 i 2017–2019 doradca prezydenta Gdańska, 2007–2017 rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Od 1985 członek Polskiego PEN Clubu, od 1989 członek-założyciel SPP.

Autor tomików wierszy, prozy dokumentalnej, tekstów publicystycznych w prasie i książek, m.in. Książeczka wojskowa (1981), Każdy z was jest Wałęsą (z Marianem Terleckim) 1984.

Laureat literackiej Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1983), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2009), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

29 III–13 XII 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Scena; od 28 I 1976 przez Wydz. IV KS MO w ramach KE krypt. Poeta; 7 XII 1976–11 X 1979 w ramach SOR krypt. Parafa X; 11 X 1979–28 II 1983 w ramach SOR krypt. Poeta.

Arkadiusz Kazański

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry