Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlak Antoni

Antoni Pawlak, ur. 4 VIII 1952 w Sopocie. Ukończył II LO w Gdańsku.

1967–1971 podczas nauki w LO uczestnik grupy samokształceniowej prowadzonej przez o. Ludwika Wiśniewskiego z Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku. W 1972 skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata za rozlepianie w Gdańsku ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu. Od 1974 w Warszawie. W 1975 debiut poetycki, 1978–1979 prezes Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim ZLP, 1979–1980 członek redakcji niezależnego pisma literackiego „Puls”, autor w „Pulsie”, „Zapisie” i „Biuletynie Informacyjnym KSS KOR”.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im.

Lenina, od IX 1980 w „S”; w 1981 pracownik Komisji Kultury przy ZR Mazowsze, redaktor naczelny „Informatora Kulturalnego Solidarności”, podczas I KZD współredaktor gazety zjazdowej „Głos Wolny”.

12/13 XII 1981 zatrzymany w siedzibie ZR Mazowsze, internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, Jaworzu i Darłówku, zwolniony 15 VII 1982. 1982–1989 współpracownik, autor w pismach podziemnych, m.in. „Wezwaniu”, „Tygodniku Mazowsze” i „PWA”, w paryskiej „Kulturze” i RWE oraz książek wydawanych w podziemiu, współorganizator spotkań autorskich w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych i na Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej w Warszawie, w 1983 parokrotnie lektor Radia „S” Gdańsk. 1986–1989 zatrudniony w redakcji katolickiego miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.

1989–1993 w redakcji „Gazety Wyborczej”, m.in. szef działu kultury, 1993–1996 w redakcji „Super Expressu”, m.in. sekretarz redakcji, 1996–2006 własna działalność gospodarcza, od 2006 doradca ds. kultury Prezydenta Gdańska. Od 1985 członek Polskiego Pen Clubu, od 1989 członek-założyciel SPP.

Autor tomików wierszy, prozy dokumentalnej oraz tekstów publicystycznych w prasie.

Laureat literackiej Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1983), wyróżniony odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2006), Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2009), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

29 III – 13 XII 1974 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Scena, nr rejestracyjny 17733; od 28 I 1976 przez Wydz. IV KS MO w ramach KE krypt. Poeta; 7 XII 1976 – 11 X 1979 w ramach SOR krypt. Parafa X; 11 X 1979 – 28 II 1983 w ramach SOR krypt. Poeta.

Arkadiusz Kazański

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry