Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlak Maciej

Maciej Pawlak, ur. 5 VII 1955 w Sopocie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1979).

X 1979 – 1992 kierownik budowy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Gdańsku. Pod koniec l. 70. współpracownik środowisk opozycyjnych Trójmiasta (m.in. Bogdana Borusewicza, Andrzeja Stefaniaka, Danuty Kędzierskiej).

W VIII 1980 uczestnik strajku solidarnościowego w WPRD; od IX 1980 w „S”, członek KZ, przewodniczący Koła „S” w Kierownictwie Grupy Robót nr 1 WPRD.

14 XII 1981 uczestnik strajku w Bazie WPRD przy ul. Żaglowej, 15-16 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, współorganizator obrony bramy nr 3. Po pacyfikacji stoczni zatrzymany, przetrzymywany w sali BHP, następnie w AŚ w Starogardzie Gdańskim, skazany przez

kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu, po odwołaniu na 1 mies.; zwolniony z pracy. W V 1982, po odwołaniu się do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy w Gdańsku, przyjęty ponownie do WPRD. Od I 1982 współpracownik Mariana Terleckiego. W VIII 1983 przejął od M. Terleckiego obsługę Radia „S” (zorganizowanego przez Bogdana Borusewicza i RKK Gdańsk) – nagrywanie audycji, kopiowanie kaset, rozdzielanie nadajników. Od 1987 nagrywane audycje przekazywał Witoldowi Marczukowi do nadawania na fonii telewizji. W V i VIII 1988 podczas strajków w Stoczni Gdańskiej przygotowywał codzienne audycje, ostatnią nagrał w III 1989 – podczas rozmów Okrągłego Stołu.

1989-1992 członek KZ „S”, przewodniczący Rady Pracowniczej w WPRD. Od 1992 pracownik Drogometu Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

17 VIII 1979 – 3 VIII 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Warszawiak.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry