Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlak Marek

Marek Pawlak, ur. 7 IV 1950 w Kaliszu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku (1976), inżynier mechanik.

1971-1972 nauczyciel w Technikum Mechanicznym we Włocławku, w 1972 specjalista mechanik w Spółdzielni Inwalidów im. Juliana Marchlewskiego tamże, 1976-1980 w Centrali Handlowej Sprzętu Rolniczego Agroma w Warszawie, 1980-1981 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Kaliszu.

2 IX 1980 uczestnik strajku w WPEC, członek KS (sekretarz), współorganizator spotkania strajkujących z Bogusławem Śliwą i Henrykiem Piwowarczykiem, współinicjator rozliczenia z nadużyć kierownictwa zakładu i wyboru nowego kierownictwa, akceptowanego przez załogę. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w WPEC, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ, VI-VII 1981 delegat na I WZD Województwa Kaliskiego, członek ZR Wielkopolska Płd; współzałożyciel radiowęzła „S” w centrum miasta (głośniki znajdowały się na balkonie nad głównym wejściem do ZR), wiadomości nadawano co godzina; w XII 1980 członek delegacji MKZ na uroczystość odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, autor amatorskiego filmu dokumentującego to wydarzenie; redaktor, autor w piśmie związkowym „Wiadomości Dnia”; od 21 IX 1981 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej „S” w Kaliszu, współorganizator cotygodniowych spotkań informacyjnych przedstawicieli ZO i KZ oraz cyklicznych spotkań w dużych zakładach z wojewodą kaliskim; 4 VIII 1981 współorganizator i uczestnik marszu głodowego w Kaliszu; w XI 1981 uczestnik akcji plakatowania miasta odkłamującej informacje podawane przez media państwowe; zatrzymany (z Markiem Brelińskim i Jerzym Pietkiewiczem), przewieziony do KM MO, gdzie w oczekiwaniu na przesłuchanie (z M. Brelińskim i J. Pietkiewiczem) wytapetował plakatami „S” pomieszczenie przy dyżurce; od 19 XI 1981 członek założyciel regionalnego KOWzP; w XI 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

13 XII 1981 – 17 VIII 1982 w ukryciu, zwolniony z pracy; 1982-1990 właściciel firmy Krawiectwo Lekkie i Bieliźniarstwo. 1982-1983 uczestnik akcji plakatowania, kolporter pism podziemnych (m.in. „Społeczeństwu do Przemyślenia”, „Z Dnia na Dzień”, we współpracy m.in. z Katarzyną Aulich-Pawlak, Leonardem Duszeńko, Krystyną Langą, Małgorzatą Piotrowską, H. Piwowarczykiem, Andrzejem Pryczkiem i B. Śliwą); prowadził własną bibliotekę wydawnictw niezależnych; wielokrotne rewizje w mieszkaniu (także rodziny). W VI 1983 zatrzymany na 48 godz. (przed wizytą Jana Pawła II w Polsce).

1990-1993 z-ca kierownika sklepu firmy Gambit w Kaliszu, od 1993 na rencie, 1994-1995 pracownik Euro-Electric we Wrocławiu, następnie hurtowni ZPD Polo w Kaliszu, 1996-1997 firmy Improvex tamże.

W 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kaliszu w ramach SOS krypt. Kocioł; 1981-1984 przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach KE krypt. Cień; 18 I 1982 – 5 XI 1984 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Grupa.

 

Grażyna Schlender

Kalisz, Region Wielkopolska Południowa

Opcje strony

do góry