Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawlusiak Alicja Ewa

Alicja Ewa Pawlusiak, ur. 17 XII 1932 w Wilkowicach (obecnie pow. Biała Krakowska). Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, Wydz. Lekarski (1957), specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy.

1959-1961 lekarz w Szpitalu nr 1 im. prof. Napoleona Cybulskiego w Bielsku-Białej, 1961-1988 w Szpitalu nr 2 im. dr. Maksymiliana Rutkowskiego tamże, 1959-1990 w Miejskiej Przychodni Przemysłowej tamże: 1974-1986 kierownik Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych, 1986-1990 lekarz zakładowy w Przychodni PSS Społem.

Od IX 1980 w „S”, współorganizatorka struktur „S” Służby Zdrowia w FSM; od X 1980 przewodnicząca KZ „S” Służby Zdrowia tamże, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR. Od II 1981 członek założyciel KIK w Bielsku-Białej.

Od 1982 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej, współpracowniczka RKW Trzeci Szereg „S”, kolporterka prasy podziemnej z Regionów Podbeskidzie, Małopolska i Mazowsze w FSM i środowisku lekarzy; 12 V 1982 po rewizji w domu zatrzymana, następnie internowana w Ośr. Odosobnienia w Miechowicach k. Bytomia, 23 VII 1982 zwolniona. Do 1989 kolporterka prasy podziemnej: głównie „Solidarność Podbeskidzia” i „Informator NSZZ «Solidarność» przy FSM”.

W II 1989 współorganizatorka „S” Służby Zdrowia w FSM i Regionie Podbeskidzie, 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR. 1990-1995 lekarz zakładowy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Białej, 1990-1993 wiceprzewodnicząca KZ „S” tamże. 1991-2002 w UD, UW. 2001-2005 lekarz w przychodni Simed w Czechowicach-Dziedzicach, 2005-2008 w Przychodni Wojskowej w Bielsku-Białej. Od 2009 na emeryturze.

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała

Opcje strony

do góry