Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawłowicz Jacek Marian

Jacek Marian Pawłowicz, ur. 8 XII 1963 w Płocku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1995), studiów podyplomowych na UW, kierunek przedsiębiorczość i rynek kapitałowy (1997), oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydz. Zarządzania Kolegium Ekonomicznego (1998).

W 1979 współzałożyciel i członek Młodzieżowego Komitetu Oporu w Płocku; 30/31 IV 1979 aresztowany za próbę wysadzenia w powietrze trybuny pierwszomajowej, skazany wyrokiem Sądu dla Nieletnich na nadzór kuratora.

1981-1987 w KPN; w 1981 przewodniczący Organizacji Młodzieżowej KPN Okręg Płock, założyciel, redaktor, autor, wykonawca prac technicznych w „Młodym Konfederacie”, kolporter, organizator akcji ulotkowych, organizator zebrań; od 1981 organizator biblioteki wydawnictw niezależnych przekazanej w 1989 do Wszechnicy Robotniczej PPS.

1982-1983 pracownik Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku. Od 1982 działacz podziemnej „S”, szef punktu kolportażowego w Płocku, kolporter wydawnictw podziemnych w zakładach pracy; w 1982 współtwórca podziemnej Samodzielnej Oficyny Wydawniczej Sowa. 11 IV 1983 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, 27 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983-1985 pracownik Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku, 1986 referent w Wojewódzkim Urzędzie Poczty tamże, 1987 pracownik PSS Społem, następnie Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego tamże. W 1987 szef okręgu KPN Płock, redaktor „Wiarusa”. 1987-1993 w PPS, członek Centralnego Komitetu Wykonawczego, przewodniczący Komitetu Miejskiego w Płocku i Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS w Płocku, redaktor naczelny „Robotnika Mazowieckiego”, działacz Wszechnicy Robotniczej, organizator demonstracji 1 V 1988. W 1988 drukarz ulotek dla strajkującego MPK, 1988-1989 redaktor i drukarz „Solidarności Płockiej”, „Solidarności Ziemi Płockiej”, „Solidarności Region Płock”, „Biuletynu Informacyjnego MRKS Region Płock”, „Petrochemii”, szef kolportażu „S” w Płocku, współpracownik Radia Wolna Europa, współorganizator Płockiej Rady „S”, Międzyzakładowego KO „S” Regionu Płockiego. Uczestnik głodówek w obronie więźniów politycznych w Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu (od 7 IV 1985) i we Wrocławiu (12-21 IX 1988). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, karany przez kolegium ds. wykroczeń grzywnami.

1989-1991 pracownik MZRiP w Płocku, członek „S” tamże; 1991-1993 inspektor w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej, 1993-1994 kierownik ds. opiekuńczo-terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, 1994-1999 w Zakrzewie. 1999-2000 kierownik filii Banku Rozwoju Cukrownictwa, 2000-2001 doradca wojewody w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, od 2001 kierownik referatu edukacji historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Autor publikacji naukowych z zakresu najnowszej historii Polski, m.in. ''Nieznani bohaterowie'' (cz. I: 1995, cz. II: 1998), ''Rotmistrz Witold Pilecki'' (2009), ''Generał Leopold Okulicki'' (z Januszem Kurtyką; 2010).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2009).

 

Anna Grażyna Kister

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry