Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawłowski Andrzej

Andrzej Pawłowski,  ur. 19 XI 1947 w Poznaniu. Ukończył ZSZ przy Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski – Poznań (1966).

1966–1982 tokarz, 1982–1987 szlifierz w fabryce obrabiarek W4 HCP.

29 VIII 1980 uczestnik strajku w HCP, od IX 1980 w „S”, od X 1980 członek prezydium KF W4, przew. koła „S” w Prototypowni W4.

14 XII 1981 uczestnik strajku w W4. 1982–1987 członek Tajnej KF tamże, przew. i skarbnik koła „S” w Prototypowni. Uczestnik spotkań TKZ. 12 X 1982 strajku w zakładzie, ukarany naganą i obniżeniem uposażenia za udział w proteście. Współorganizator pomocy represjonowanym. 1984–1989 członek Międzyzakładowej Rady Solidarności. Zaangażowany w działalność punktu wydającego leki z zagranicy przy parafii Matki Bożej Pocieszenia w Poznaniu. Kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Hipolita”. Wykonawca pamiątek związanych z „S,” których sprzedaż była formą działalności zarobkowej podziemnej „S” w HCP. Od XII 1984 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu. 19 I 1985 członek delegacji „S” HCP, ofiarującej kościołowi św. Stanisława Kostki w Warszawie tablicę (wykonaną przez „S” HCP), poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, uczestnik grupy pełniącej straż przy jego grobie. 1985–1988 organizator niezależnego kina wideo przy parafii Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu. 1986 współinicjator (ze Zdzisławem Lewandowskim i ks. Leszkiem Marciniakiem) uszycia trzeciego sztandaru „S” HCP.

V 1987 odejście z pracy w HCP (zwolnienie nieformalnie wymuszone przez pracodawcę), nast. przez kilka mies. prace dorywcze. 1987–2007 na rencie inwalidzkiej. 1987–1988 z żoną prowadził kiosk Ruchu.

VI 1987 przesłuchiwany w ramach akcji przesłuchań opozycji w zw. z pielgrzymką Jana Pawła II. 1987–1989 współorganizator protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Klempiczu.

1988–1990 konserwator w ZOZ Wilda. Od 1988 zaangażowany w tworzenie struktur „S” tamże. 21 VIII 1988 przesłuchiwany przez SB w zw. z planowanym strajkiem w HCP; podczas strajku zaangażowany w pomoc protestującym (zbiórka żywności).

1989–1997 przew. KZ NSZZ „S” ZOZ Wilda. 1992–1997 członek Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia, nast. wiceprzew. Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia. 1996–1997 członek Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

1998–2003 pracownik kadr w drukarni Triada w Poznaniu. 1999–2005 w Lee Motors w Komornikach k. Poznania. Od 2003 członek Koła Emerytów i Rencistów HCP. 2005–2010 pracownik ochrony w firmie Hunters w Luboszu. Od IX 2014 przew. Komisji Emerytów i Rencistów HCP Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” w zakładów H. Cegielski SA w Poznaniu, członek Komisji Międzyzakładowej OM NSZZ „S” tamże. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2012).

29 I 1982–27 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Organizator, 22 II 1988–12 XI 1988 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Alternatywa.

 

Przemysław Janiszewski

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry