Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawłowski Erwin Andrzej

Erwin Andrzej Pawłowski, ur. 4 IV 1939 w Wilnie, zm. 9 VII 2008 w Olsztynie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek kulturoznawstwo (1983).

1948–1949 w ZHP. 27 X 1956 uczestnik manifestacji solidarności z Węgrami na pl. gen. Bema i przed teatrem im. S. Jaracza w Olsztynie. 1980 i do 1989 kier. działu w Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, od V 1981 członek Komisji Interwencyjnej MKZ tamże, nast. ZR Warmińsko-Mazurskiego.

14 XII 1981 zatrzymany, nast. zwolniony, 15 XII 1981 ponownie zatrzymany, 16 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Iławie, Kielcach-Piaskach, Łupkowie, Uhercach, Załężu, 6 IX 1982 zwolniony. 1983–1988 uczestnik (z Grzegorzem Kauczem, Zbigniewem Lewandowskim, Józefą Mielnik, Michałem Powroźnym) nieformalnych spotkań opozycji, podczas których kolportowano wydawnictwa podziemne, m.in. książki, czasopisma: „Rezonans”, „Wolę”, „Biuletyn Informacyjny AIS”, twórca bazy internowanych, aresztowanych i skazanych. 1983–1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, 1984 uczestnik VI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Od 1988 uczestnik reaktywowania struktur „S” w Regionie, spotkań Zgromadzenia Członków Mandatariuszy, nast. Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S”, V–VI 1989 członek KO „S” Regionu Warmińsko-Mazurskiego, dyr. biura organizacyjnego, 1989 uczestnik kampanii wyborczej. 1989–1998 na rencie, od 1998 na emeryturze. 1998–2008 członek zarządu Stowarzyszenia Represjonowanych Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria.

17 IX 1982–15 VI 1987 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Szwed/Operator.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry