Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pawłowski Jan

Jan Pawłowski, ur. 15 V 1945 w Stanisławowie (obecnie Ukraina), zm. 12 XI 2005 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek fizyka (1968).

W 1946 wraz z rodziną ekspatriowany do Ziębic k. Ząbkowic Śląskich. 1968–1971 asystent w Instytucie Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej; 1971–1975 doktorant w Instytucie Fizyki UWr 1975–1979 asystent/asystent dyr. Instytutu w Instytucie Matematyki PWr. 1980–1986 asystent dyr. ds. badań i współpracy z przemysłem w Instytucie Matematyki tamże.

Od 1979 kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletyn Dolnośląski”.

Od IX 1980 w „S”.

Od 13 XII 1981 konstruktor aparatury umożliwiającej podsłuchiwanie rozmów radiowych funkcjonariuszy MO i SB. Na pocz. 1982 twórca komórki konspiracyjnej struktury RKS Dolny Śląsk, której zadaniem było rozpoznanie działań służb specjalnych. Od VII 1982 członek SW, członek Rady SW; gł. twórca kontrwywiadu SW. VI 1982 – 1987 jego zespół zajmował się analizą rozmów radiowych SB, nast. (od czasu, gdy zorientowała się, że jest podsłuchiwana) rozszyfrowywaniem komunikatów oraz lokalizowaniem punktów operacyjnych SB i analizowaniem materiałów napływających od funkcjonariuszy współpracujących z opozycją. 1982–1987 autor raportów z nasłuchów przekazywanych liderom podziemia. 1982–1987 współpracownik podziemnego Radia SW. 10 IV 1987 rewizja w mieszkaniu, podczas której zarekwirowano sprzęt elektroniczny i kasety magnetofonowe z zapisem nasłuchu radiostacji MO, 27 VI ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1986–1992, 1994–1995 elektronik-informatyk w firmie Elektronika/Egal we Wrocławiu.

1992–1993 szef Delegatury UOP we Wrocławiu; 1995–1996 specjalista ds. napraw sprzętu komputerowego w Multivendor Services and Communications Polska z siedzibą w Warszawie/Olivetii oddział w Warszawie. XI–XII 1996 dyr. handlowy w firmie Walder Electronics we Wrocławiu, 1997 kierownik serwisu w Incom Team tamże, od 1998 własna działalność gospodarcza. Od 1995 w Ruchu Stu. 1999–2002 dyr. Biura Kontroli/Biura Kontroli Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, od 2002 sekretarz Urzędu Miasta w Brzegu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Do 22 VI 1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Pająk.

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry