Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Peciak Andrzej Wiesław

Andrzej Wiesław Peciak, ur. 27 IV 1955 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek historia (1979).

14-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Lubelskich Zakładach Napraw Samochodowych (łącznik ze światem zewnętrznym, kolporter ulotek). 1982-1989 kolporter prasy podziemnej, m.in. „Informatora Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, „Tygodnika Wojennego”, „Tygodnika Mazowsze”, „PWA”, „Solidarności Walczącej” i „Niepodległości”; w IV 1983 zatrzymany i przesłuchany. 1985-1989 zatrudniony w dziale kolportażu Redakcji Wydawnictw KUL. 1985-1988 wykładowca podziemnej Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego, 1985-1990 współzałożyciel, współprowadzący, redaktor i organizator kolportażu podziemnego wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych; 1986-1989 przedstawiciel Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych w Regionie Środkowo-Wschodnim, od 1986 współpracownik Instytutu Literackiego w Paryżu. 1988-1989 redaktor w Biurze Informacji Regionu Środkowo-Wschodniego „S”; w 1988 współinicjator reaktywowania i próby rejestracji w sądzie Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KUL i współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Komitetów Założycielskich „S” na terenie KUL.

W 1989 działacz kampanii wyborczej KO (druk i redagowanie materiałów) przed wyborami 4 VI, obserwator z ramienia KO w Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie. VI-XII 1989 redaktor „Biuletynu Informacyjnego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”, 1990-1994 współwłaściciel i dyrektor zalegalizowanego wydawnictwa FIS, od 1994 dyr. Wydawnictwa UMCS. W 1995 współzałożyciel Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, 2000-2006 prezes; od 1996 współzałożyciel i działacz Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry