Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Peciak Andrzej Wiesław

Andrzej Wiesław Peciak, ur. 27 IV 1955 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek historia (1979).

W XI 1978 organizator wystawy z okazji 60–lecia odzyskania niepodległości w Instytucie Historii UMCS (zniszczonej przez ówczesnego dyr. instytutu). 1981–1984 doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

14–16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów (łącznik z miastem, kolporter ulotek). Od XII 1981 kolporter podziemnych pism, m.in. „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Niepodległość”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. 1985–1989 zatrudniony w dziale kolportażu Redakcji Wydawnictw KUL. 1985–1988 wykładowca podziemnej Wszechnicy Związkowej przy TZR Środkowo-Wschodniego, 1985–1990 współzałożyciel, redaktor, organizator pracy i kolportażu podziemnego wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych, 1986–1989 przedstawiciel Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych w Warszawie na teren Regionu Środkowo-Wschodniego, od 1986 współpracownik Instytutu Literackiego w Paryżu, 1988–1989 Biura Informacji Regionu Środkowo-Wschodniego, 1988 współzałożyciel i członek Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników KUL, 14–15 I 1989 współorganizator Ogólnopolskiego Spotkania Przedstawicieli „S” Szkół Wyższych i Placówek Naukowych (w KUL).

IV – VI 1989 współorganizator kampanii wyborczej KO Województwa Lubelskiego (druk i redagowanie materiałów wyborczych), VI – XII 1989 redaktor „Biuletynu Informacyjnego Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność»”. 1990–1994 współwłaściciel i dyr. wydawnictwa FIS (kontynuacja podziemnego wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych), 1994–2009 dyr. Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1995 współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych z siedzibą w Lublinie (2000–2006 prezes). Od 1996 współzałożyciel i członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Od 2010 szef Działu Wydawnictw w Instytucie Książki w Krakowie, z siedzibą w Warszawie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry