Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Paździor Piotr

Piotr Paździor, ur. 20 II 1958 w Poznaniu. Ukończył Technikum Hutnicze w Koninie (1979).

1975-1983 pracownik PKP w Koninie (1979-1981 zasadnicza służba wojskowa).

13 XII 1981 uczestnik mszy w kościele bł. Maksymiliana Kolbego w Koninie z poświęceniem sztandaru KZ „S” Huty Aluminium Konin; następnie działacz struktur podziemnych (z Markiem Berlińskim), m.in. wykonawca szablonów do sporządzania napisów na murach i klatkach schodowych, plakatów i flag. II-X 1982 redaktor, drukarz i kolporter ulotek oraz podziemnego pisma „Azyl Wojenny”. W 1982 członek Konspiracyjnego ZR „S” w Koninie. 27 X 1982 aresztowany; w czasie śledztwa pobity; 28 IV 1983 skazany wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu (z M. Berlińskim, Henrykiem Berlińskim, Tadeuszem Gierłowskim i Zbigniewem Nadolnym) na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata; zwolniony z pracy. Kolporter wydawnictw podziemnych; uczestnik spotkań w kościele św. Wojciecha w Koninie-Morzysławiu i Konfraterni im. ks. Jerzego Popiełuszki. 1985-1989 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego

1989-1993 pracownik firm prywatnych w Koninie, od 1993 „Przeglądu Konińskiego”.

4 XI 1982 – 19 VII 1983 rozpracowywany przez Sekcję III Wydz. V KW MO w Koninie w ramach SOR krypt. Biuletyn; 25 VIII 1983 – 6 VIII 1987 przez p. II/V RUSW w Kole/Wydz. V WUSW w Koninie w ramach KE krypt. Monter.

Przemysław Zwiernik

Konin, Region Konin

Opcje strony

do góry