Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Penkala Ryszard

Ryszard Penkala, ur. 17 V 1950 w Bielsku-Białej. Ukończył ZSZ przy Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych Befama (1967).

1967-1968 pracownik Cukrowni Chybie, w 1968 PKP Bielsko-Biała, 1968-1970 Bielskiej Fabryki Wyrobów Śrubowych Bispol; 1970-1972 zasadnicza służba wojskowa; od 1973 pracownik Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej (od 1992 Fiat Auto Poland SA).

Od IX 1980 w „S”; członek Rady Pracowniczej FSM.

Po 13 XII 1981 współpracownik tajnej Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” FSM, kolporter prasy podziemnej na swoim wydziale, m.in. „Informatora NSZZ «Solidarność» przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych”, „Solidarności Podbeskidzia”; w IV 1983 uczestnik protestu 54 pracowników odmawiających pracy w wolne soboty, przeniesiony na niższe stanowisko. Od IX 1988 przewodniczący jawnej Komisji Organizacyjnej „S” Zakładu nr 1 i Zarządu FSM w Bielsku-Białej, od X 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeskidzie.

1989-1996 oddelegowany do pracy związkowej, 1989-1995 wiceprzewodniczący KZ w FSM Bielsko-Biała, następnie FAP SA, 1989-1998 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, 1992-1995 członek ZR, 1994-1998 delegat na kolejne KZD. Od XII 1998 na rencie. 1998-2001 w RS AWS.

Uhonorowany tytułem Zasłużony dla Solidarności Podbeskidzia (2007).

Do 20 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Bielsku Białej w ramach SOR krypt. Kanał.

Artur Kasprzykowski

Bielsko-Biała, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry