Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Perkowski Adam

Adam Perkowski, ur. 23 XII 1953 w Szczecinie. Absolwent Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego tamże (1971).

13 XII 1981–VII 1982 członek nieformalnej grupy opozycyjnej (z Mariuszem Kierasińskim, Zbigniewem Jasiną, Dariuszem Bednarzem, Katarzyną Rutecką), drukarz dwutygodnika „S” pt. „Kotwica”, ulotek oraz broszur i książek. 10 VII 1982 zatrzymany, 12 VII 1982 tymczasowo aresztowany, 26 VII 1982–9 III 1983 osadzony w AŚ w Szczecinie, 24 I 1983 skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w trybie doraźnym na 2 lata i 6 mies. pozbawienia wolności, 9 III 1983 osadzony w ZK w Potulicach, 29 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii.

1984–1986 kolporter niezależnych/podziemnych wydawnictw w szczecińskim środowisku robotników, rzemieślników. Inwigilowany, zastraszany. Od 1987 na emigracji w USA.

1982–1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Sito.

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry