Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Perlak Andrzej Józef

Andrzej Józef Perlak, ur. 22 III 1954 w Nowej Soli. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek historia (1977).

1977-1978 bibliotekarz w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1978-1979 nauczyciel w SP w Nowym Miasteczku, 1979-1982 w Zespole Szkół Spożywczych w Nowej Soli. 1973-1977 w SZSP, 1977-1980 w ZNP, 1977-1981 w ZSL. Od XII 1977 współpracownik SKS we Wrocławiu, kolporter wydawnictw KSS KOR (m.in. „Robotnika”) i książek NOWej, 1979-1980 współpracownik niezależnego „Biuletynu Dolnośląskiego”.

Od IX w „S”, współzałożyciel, przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w ZSS w Nowej Soli, przewodniczący Komitetu Miejskiego „S” w Nowej Soli; od 20 X 1980 członek MKZ „S” w Zielonej Górze, w VI 1981 delegat na I WZD Region Zielona Góra, członek Prezydium ZR; X/XI 1980 – 1981 redaktor i autor do pism MKZ/ZR, m.in. „Solidarności Środkowego Nadodrza”. 1980-1981 współorganizator struktur NSZZR/NSZZR Solidarność Wiejska, II 1981 delegat na zjazd wojewódzki Solidarności Wiejskiej w Zielonej Górze i w III 1981 na krajowy w Poznaniu. Autor broszury ''Katyń'' wydanej w IV 1981 przez MKZ. Od 7 V 1981 sekretarz Regionalnego KOWzP w Zielonej Górze, 25 V 1981 współorganizator wiecu w obronie więźniów politycznych.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Zielonej Górze, od 18 I 1982 w Głogowie, od 30 VII 1982 w Grodkowie, od 16 VIII 1982 w Uhercach, 30 XI 1982 zwolniony. 16 XII 1982 – 1984 przeniesiony represyjnie do SP nr 7 w Nowej Soli. 15 III 1984 po rewizji zatrzymany na 48 godz., 1984-1990 objęty zakazem wykonywania zawodu nauczyciela. W 1983 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy dla Rodzin Osób Internowanych i Aresztowanych (bp Paweł Socha, ks. Zbigniew Stekiel); 1983-1989 współpracownik Diecezjalnego Duszpasterstwa Rolników (ks. Eugeniusz Jankiewicz, Edward Lipiec), 1985-1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Antoniego w Nowej Soli (Andrzej Gabryszewski, o. Ryszard Śleboda); 1983-1984 współpracownik podziemnej struktury Agencja Informacyjna „S” (Joanna Wierzbicka-Rusiecka), 1984-1986 współpracownik Krajowej Agencji Terenowej, drukarz pisma „AI «S»”, instruktor druku, korespondent (z woj. zielonogórskiego, gorzowskiego i legnickiego), organizator sieci kolportażu „AI «S»” i „KAT”. Od 1983 wielokrotnie operowany z powodu choroby nowotworowej, niezdiagnozowanej i nieleczonej w czasie internowania (w 1986 amputacja prawej nogi), od 1984 na rencie inwalidzkiej. XII 1987 – II 1990 zatrudniony w Spółdzielni Niewidomych Nadodrze w Bytomiu Odrz. 1988/1989 inicjator reaktywowania „S” tamże.

W IV 1989 założyciel i przewodniczący KO „S” w Bytomiu Odrz., członek KO „S” Województwa Zielonogórskiego; 16 VI 1989 współorganizator i członek Zarządu MKO w Nowej Soli, członek TZR w Zielonej Górze, VII 1989 – I 1990 w Prezydium. W II 1990 przywrócony do pracy w zawodzie, do 2007 nauczyciel w SP/Zespole Szkół w Bytomiu Odrz., od 2007 na emeryturze. 1998-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Zielona Góra, członek ZR, delegat na kolejne KZD. 1991-2001 w PC, od 2001 w PiS. 1990-1998 i 2002-2006 radny Miasta Bytom Odrzański, VI-XI 1990 przewodniczący Rady Miasta Bytom Odrzański, 1998-2002 radny Lubuskiego Sejmiku Wojewódzkiego w Zielonej Górze. W 2008 współzałożyciel Stowarzyszenia Represjonowanych w PRL Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Kożuchowie.

Współautor (z żoną Marią Perlak) książki ''Internowani w Uhercach II (16 VIII – 23 XII 1982)'' (2010).

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od X 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/III KW MO w Zielonej Górze w ramach SO krypt. Fala/SOS krypt. Historyk/SOS krypt. Triumwirat; 19 I 1983 – 20 I 1986 przez KM MO/RUSW w Nowej Soli w ramach KE krypt. Historyk.

Łukasz Sołtysik

Region Zielona Góra, Nowa Sól

Opcje strony

do góry