Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Petryniak Jerzy

Jerzy Petryniak, ur. 6 XI 1935 w Poznaniu. Absolwent Akademii Medycznej tamże, Wydz. Lekarski (1960), doktorat (1971).

1966–1983 członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 1983 Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.

28 VI 1956 uczestnik demonstracji w Poznaniu. 1960–1962 stażysta w Szpitalu Powiatowym w Lubaniu Śląskim, 1962–1968 asystent w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM we Wrocławiu.

W III 1968 współorganizator strajku w AM we Wrocławiu. IV – V 1968 uczestnik akcji kolportażu ulotek z żądaniem uwolnienia aresztowanych studentów, w VIII 1968 przeciw inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, w I 1969 w zw. z samospaleniem Jana Palacha, XII 1970 w zw. z protestami robotników na Wybrzeżu. 1968–1983 doktorant, adiunkt w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu; 1973–1976 student (postdoc) w Department of Microbiology, College of Physicians and Surgeons Columbia University w Nowym Jorku (USA). 1979–1980 kolporter niezależnego pisma „Biuletyn Dolnośląski”.

W VIII 1980 współorganizator w okolicach ul. Robotniczej we Wrocławiu akcji rozrzucania ulotek nawołujących do strajku. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, od X 1980 wiceprzew. KZ.

13–15 XII 1981 organizator (z Andrzejem Mycem) strajku w zakładzie. 15 XII 1981 – II 1982 w ukryciu. 27 II 1982 zatrzymany, pobity, nast. oskarżony o czynną napaść na funkcjonariuszy MO; w zw. ze stwierdzeniem poważnych urazów głowy przeniesiony do Kliniki Neurochirurgii Szpitala Miejskiego we Wrocławiu, nie stanął przed sądem. W czasie pobytu w szpitalu tryb doraźny zmieniono na zwykły. Żona, Bronisława Petryniak, wniosła do prokuratury oskarżenie przeciw funkcjonariuszom; w przeddzień konfrontacji z uczestnikami zdarzenia KW MO we Wrocławiu wydała postanowienie o internowaniu. 24 VIII zatrzymany, 25 VIII internowany, przetrzymywany w AŚ we Wrocławiu, Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie i ponownie w AŚ we Wrocławiu, 6 IX przewieziony do Szpitala Miejskiego tamże, 14 X zwolniony z internowania. Nie wrócił do pracy ze wzgl. na stan zdrowia. III 1983 – 1990 członek zaprzysiężony SW.

Od IV 1983 na emigracji w USA. 1983–2003 pracownik naukowy na University of Michigan Medical School w Ann Arbor (2000–2003 pracownik emerytowany); od 2000 na emeryturze. Od 1983 członek Kongresu Polonii Amerykańskiej Oddziału w Ann Arbor (1983–2000 kilkakrotnie pełnił funkcję wiceprzew. i przew. Oddziału) 1983–1989 organizator pomocy finansowej dla SW. 8 XII 1987 współorganizator demonstracji przed Białym Domem w Waszyngtonie (w czasie wizyty Michaiła Gorbaczowa) ws. uwolnienia Kornela Morawieckiego i in. więźniów politycznych w Polsce. 1992–2000 członek American Society for Complex Carbohydrate, od 2011 Stowarzyszenia Solidarność Walcząca we Wrocławiu.

Autor 20 prac naukowych z dziedziny biochemii i biologii molekularnej, publikowanych w pismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Biochemistry”, „Acta Biochimica Polonica”.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Solidarność Walcząca, Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry